Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Biogramy
Szukaj
Generic filters
Rok urodzenia
Rok śmierci
Pseudonim
Główna aktywność
Autor

Kamoda Jerzy (1927-2005)

Znakomity twórca i organizator życia fotograficznego w Kielcach, doskonały artysta fotografik. Jeden z organizatorów i wieloletni Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach, wszechstronnie zasłużony, współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu,...

Kapel Kazimierz Leon (1895-1942)

Kapel Kazimierz Leon "Wróbel" Kazimierz Leon Kapel urodził się w Końskich w 1895 r., jako syn Franciszka i Lucyny z d. Dobrzańskiej. Jego ojciec pocho­dził z rodziny szwajcarskich emigrantów, matka pochodziła z majątku w Baryczy k. Końskich. Kazimierz Kapel jako...

Kawa Władysław (1891-1940)

Urodził się 15 sierpnia 1891 r. w Przemyślu. Jego rodzicami byli Władysław Kawa i Magdalena z Krasickich. Pierwsze nauki rozpoczął w rodzinnym mieście. Tutaj także uczęszczał do liceum klasycznego. Otrzymał staranne i wszechstronne wykształcenie. Do egzaminu...

Kos Kazimierz (1906-1988)

Kazimierz Kos urodził się 14 stycznia 1906 r. w Gnaszynie k. Częstochowy. Ojciec Jan Kos pracował jako górnik w pobliskiej kopalni rudy żelaza. Matka Waleria prowadziła gospodarstwo domowe. W niedługim czasie cała rodzina przeniosła się do Końskich, gdzie rodzice...

Kosierkiewicz Roman (1925-2000)

Roman Kosierkiewicz (urodził się 22 lipca 1925 r. w Końskich, zmarł 24 czerwca 2000 r. w Warszawie) – polski śpiewak, bardzo popularny aktor epizodyczny o ogromnym dorobku. W 1953 r. ukończył (bez dyplomu) Średnią Szkołę Muzyczną. Zaczynał w latach 40. XX w. jako...

Kosmal Janina Regina (1907-1984)

Urodziła się 24.06.1907 r. w Łodzi jako córka Stefana Tomasza Anglika i Marianny z Zarzyckich. Po ukończeniu gimnazjum pracowała w Łodzi do 1929 r. jako sekretarka. Po wyjściu za mąż za Władysława Kosmala zamiesz­kała w Końskich. Do 1939 r. udzielała się charytatywnie...

Kosmal Władysław (1888-1959)

Urodził się w Końskich 21 lipca 1888 r. Syn Antoniego i Karoliny z Młodowskich. Jego ojciec był kierownikiem oranżerii u hr. Tarnowskich w Końskich, matka zajmo­wała się domem i wychowywaniem dzieci. Władysław po ukończeniu szkoły podstawowej w Końskich uczęsz­czał do...

Kosmal Włodzimierz (1918-1982)

Urodził się 22 października 1918 r. w Końskich jako syn Władysława Kosmala i Janiny z Zarzyckich. Po zdaniu egzaminu maturalnego w koneckim Gimnazjum Koedukacyjnym im. św. Stanisława Kostki rozpoczął studia medyczne w 1938 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im....

Kosmulski Kazimierz (1912-1979)

Kazimierz Kosmulski urodził się 25 lutego 1912 r. w Przedborzu. Był synem Romana i Heleny. W Końskich ukończył szkołę podstawową, a następnie Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. św. Stanisława Kostki, zdając egzamin maturalny w 1930 r. Mieszkał w obrębie zespołu...

Kronenblum Szaja (1869-1940?)

Szaja Kronenblum urodził się w Końskich 18 listopada 1869 r. Pochodził z bogatej rodziny mieszczańskiej. Samodzielną działalność przemysłową zaczął prowadzić prawdopodobnie pod koniec XIX w., o czym wzmiankuje literatura: pomiędzy rokiem 1895, a 1900 w Królestwie...

Krysiński Alfons Antoni (1892-1984)

Urodził się 13 stycznia 1892 r. w Warszawie. Jego rodzicami byli Ksawery Jan Franciszek Krysiński i Natalia Emilia, z d. Wendel. Miał pięcioro rodzeństwa: brata Jana oraz siostry – Eugenię Irenę (zamężną Guzek), Jadwigę (zamężną Kłonkowską), Stefanię (zamężną...

Kwietniewska Leokadia (1911-1978)

Kwietniewska Leokadia "Lidka" Urodziła się 16 września 1911 r. w Czerwonym Moście k. Końskich jako córka Szymona Stachurskiego i Anastazji z Niewęgłowskich. W 1934 r. wyszła za mąż za Zygmunta Kwietniewskiego, zasłużonego dla Ziemi Koneckiej krajoznawcy, opiekuna...

Kwietniewski Zygmunt (1905-1990)

Urodził się 18 listopada 1905 r. w Bodzentynie i tam też pobierał pierwsze nauki. Ukończywszy szkołę podstawową kształcił się w bodzentyńskim Seminarium Nauczycielskim Koedukacyjnym. Ponieważ nie obejmowało ono pełnego kursu maturalnego, czwarty i piąty kurs (klasy)...

Lambert Józef (1877 – 1968)

Urodził się 16 listopada 1877 r. we wsi Przyborów (dawny powiatbrzeski, powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w l. 1867-1918). Jego rodzicami byli Wojciech i Katarzyna Lambertowie. Pierwsze lekcje czytania, pisania i rachunków pobierał od...

Ławacz Piotr (1846-1925)

Urodził się 13 kwietnia w 1846 r. w Lublinie. W księdze parafialnej zapisany jako Wojciech Piotr. Był synem Jana i Antoniny z d. Bartel. Zarówno ojciec Jan, jak też dziadek Ignacy posiadali tytuł mistrza ślusarskiego i prowadzili własną działalność rzemieślniczą....

Ławacz Zygmunt Felicjan (1890 – 1967)

Zygmunt F. Ławacz urodził się w 1890 r. w Łodzi. Jego ojciec Piotr był rzemieślnikiem, mistrzem ślusarskim i pionierem przemysłu odlewniczego w Końskich. Matką Zygmunta była Helena Teofila z domu Składzińska. Od najmłodszych lat synowie Piotra Ławacza byli...

Łukomski Adam Jakub (1943 – 2011)

Urodził się 2 czerwca 1943 r. w Ubyszowie. Ojciec Kazimierz pocho­dził z rodziny rzemieślniczej, posiadał dyplom mistrzowski w zawodzie rzeźniczo–wędliniarskim, matka Marianna (z d. Ślęzak) - gospodyni domowa. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama...

Malanowicz Stanisław (1877-1942)

Stanisław Malanowicz urodził się 8 października 1877 r. w Rakowie, w ówczesnym powiecie opatowskim. W 1886 r. rozpoczął naukę w progim­nazjum w Sandomierzu, które ukończył w 1891 r. Naukę kontynuował do 1896 r. w gimnazjum w Radomiu. Następnie udał się do Charkowa,...

Malicki Stanisław (1896-1940)

Stanisław Malicki urodził się 7 grudnia 1896 r. w Kazanowie, w powiecie koneckim. Syn Marcina i Anny. Pierwsze nauki odbywał (w l. 1906 r. - 1908 r.) w szkole Polskiej Macierzy Szkolnej, a po jej zlikwidowaniu w pięciooddziałowej szkole miejskiej w Końskich, którą...

Miązek Bonifacy (1935-2018)

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Końskie – Ksiądz Profesor dr hab. Bonifacy Miązek.   Urodził się 27 marca 1935 r. w Kolonii Szczerbackiej. Ojciec Piotr (1908-1980), matka Natalia z Michałowskich (1914-2002). Miał rodzeństwo: Tadeusza (1932-2005), Krystynę (ur....