Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Kosmal Włodzimierz (1918-1982)

Urodził się 22 października 1918 r. w Końskich jako syn Władysława Kosmala i Janiny z Zarzyckich. Po zdaniu egzaminu maturalnego w koneckim Gimnazjum Koedukacyjnym im. św. Stanisława Kostki rozpoczął studia medyczne w 1938 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Lata wojny przerwały studia. Początkowo wraz z ojcem Władysławem pracował w szpitalu koneckim ratując życie rannym. Był członkiem ZWZ-AK, działał w ruchu oporu.

Aresztowany wraz z ojcem 20 sierpnia 1943 r. podczas masowych areszto­wań w Końskich, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, a następnie Sachsenhausen.

Po wojnie kontynuował studia medyczne w Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzyskał specjalizację II stopnia z ftyzjatrii i pulmonologii. Był ordynatorem Szpitala Przeciwgruźliczego w Pabianicach, a następnie (po likwidacji szpitala), Kierowni­kiem Poradni Przeciwgruźliczej i Poradni Kolejowej w Pabianicach.

Zmarł 31.03.1982 r. w Pabianicach. Spoczywa na cmentarzu w Końskich.

Autor: Kosmal Maciej, Kosmal Jakub