Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Kosmal Janina Regina (1907-1984)

Urodziła się 24.06.1907 r. w Łodzi jako córka Stefana Tomasza Anglika i Marianny z Zarzyckich. Po ukończeniu gimnazjum pracowała w Łodzi do 1929 r. jako sekretarka.

Po wyjściu za mąż za Władysława Kosmala zamiesz­kała w Końskich. Do 1939 r. udzielała się charytatywnie w różnych dobroczynnych stowarzy­szeniach, w tym w Polskim Czerwonym Krzyżu. W 1938 r. ukończyła kurs PCK z zakresu ratownictwa ogólnego. W okresie okupacji hitlerowskiej pracowała honorowo z ramienia Komitetu Pomocy Wysiedlonym i PCK w akcji udzielania pomocy wysiedlonym, udzielając pomocy poszko­do­wanym, jak również najbiedniejszej ludności Końskich i okolic. Wraz z mężem, który był felczerem i synem Włodzimierzem – studentem medycyny, opiekowała się jeńcami wojennymi w pierwszych dniach okupacji. Pracowała również w delegatu­rze Rady Głównej Opiekuńczej. Janina R. Kosmal, ps. „Chmurka”, była czynnym działaczem ZWZ-AK na terenie Końskich. Dom Kosmalów był ostoją patriotyzmu i kultury polskiej. Bywał tu niezapomniany ks. Granat, który uczestniczył we wszyst­kich uroczystościach rodzinnych, oraz wiele innych osób, m.in. z rodzin pp. Białeckich, Dębniaków, Zawirskich, Sarneckich, Chodaczyńskich, Jarosińskich itd. W czasie okupacji w domu Kosmalów przeby­wali zarówno wysiedleni, jak i uciekinierzy po Powstaniu Warszawskim. W ich domu przebywali m.in. prof. Stanisław Kazuro z żoną Margeritą Trombini-Kazuro, Halina Bolechowska – śpiewaczka, oraz znany aktor scen warszawskich Antoni Różycki z siostrą i siostrzenicą.

W 1945 r. pracowała kolejno w Starostwie Powiatowym w Końskich jako sekretarka lekarza powiatowego, a następnie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jako referent statystyki medycznej. 

Janina Kosmal przekazała kilka rodzinnych instrumentów muzycznych znajdującej się w Końskich Państwowej Szkole Muzycznej.

Zmarła 17.03.1984 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Odznaczenia:

  • Krzyż Partyzancki
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Autor: Kosmal Maciej, Kosmal Jakub