Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Łukomski Adam Jakub (1943 – 2011)

Urodził się 2 czerwca 1943 r. w Ubyszowie. Ojciec Kazimierz pocho­dził z rodziny rzemieślniczej, posiadał dyplom mistrzowski w zawodzie rzeźniczo–wędliniarskim, matka Marianna (z d. Ślęzak) – gospodyni domowa.

Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku–Kamiennej. Ukończył studia prawnicze w 1967 r. na Uniwer­sytecie Jagiellońskim. W 1967 r. rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. W niepełnym wymiarze czasu pracy pracował jako radca prawny w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Skarżysku–Kamiennej, Zakła­dach Metalowych Przemysłu Terenowego w Chlewiskach, Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Skarżysku–Kamiennej, Powszechnej Kasie Oszczędności w Skarżysku–Kamiennej, Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku–Kamiennej.

W 1970 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Zespole Adwokackim w Skarżysku–Kamiennej. Na listę adwokatów został wpisany w 1974 r., a 3 stycznia 1975 r. rozpoczął pracę w Zespole Adwokackim nr 2 w Końskich. Następnie prowadził prywatną Kancelarię Adwokacką w Końskich.

Od 1980 r. był społecznym doradcą Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Końskich. Podczas stanu wojennego bezinteresownie występował przed sądami i kolegiami w obronie represjonowa­nych związkowców. W 1989 r. współtworzył lokalny Komitet Obywatelski. 

W czasie I kadencji Sejmu RP (1991–1993) sprawował mandat posła na Sejm z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, będąc wiceprze­wodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Aktywnie uczestniczył w pracach komisji ds. „Małej Konstytucji”. Z racji wykonywanego zawodu nie był w stanie przynale­żeć do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Przyczynił się w znacznym stopniu do powstania oddziału ds. nefrologii i dializ w Szpitalu św. Łukasza w Końskich.

Przez wiele lat reprezentował koneckie barwy w rozgrywkach ligowych w brydżu sportowym. Interesował się filatelistyką i literaturą historyczną.

Ożenił się z Elżbietą z d. Wachowicz, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielką matematyki w Studium Wychowania Przedszkolnego w Końskich. Małżonkowie mieli dwoje dzieci: Agnieszkę (ur. w 1967 r. – mgr informatyki, Uniwersytet Jagielloński) i Bartłomieja (ur. w 1980 r. – mgr prawa, Uniwersytet Jagielloński, radca prawny).

Adam Jakub Łukomski zmarł 21 września 2011 r. w Końskich. Spoczywa na cmentarzu w Bliżynie.

Przyznane odznaczenia i wyróżnienia:

  • Złoty Krzyż Zasługi (2008), nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  • Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” (2011)
  • Odznaka „Adwokatura Zasłużonym” (2011), przyznana przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 Od 2012 r. corocznie odbywa się w Końskich Memoriał im. Adama Łukomskiego w brydżu sportowym.

Źródła:

  • Adam Jakub Łukomski. Nota biograficzna, oprac. żona Elżbieta Łukomska (październik 2018), mps w archiwum BPMiG Końskie.
Autor: Nowak Mariola