Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

O projekcie

Projekt “Odkoduj bohatera – tworzenie Internetowego Słownika Biograficznego Ziemi Koneckiej” jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego.

Projekt uzyskał grant w 2021 r. w ramach XIII edycji konkursu Patriotyzm Jutra i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Kwota dofinansowania 9 000,00 zł.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego Muzeum Historii Polski jest operatorem od 2009 roku. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.biszk.pl czyli Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej, który w sposób przejrzysty i czytelny prezentuje sylwetki bohaterów Ziemi Koneckiej, zaangażowanych w walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz walkę z okupantem w okresie II wojny światowej.

Gra terenowa “Odkoduj bohatera” powstała w oparciu o stronę internetową www.biszk.pl . Stanowi atrakcyjną formę poznania lokalnych bohaterów, których nazwiska znalazły się na kartach ogólnopolskiej historii. Gra prowadzi uczestników ulicami miasta Końskie uwzględniając odwiedzenie zabytków, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych i pomników. Zastosowane w grze nagrania audio to relacje uczestników różnych wydarzeń historycznych, zostały przygotowane z dbałością o właściwą narrację lektorską i stanowią doskonałą lekcje historii. Pierwsza edycja gry odbyła się w październiku 2021 r. Udostępnienie niezbędnych do gry materiałów na stronie internetowej www.biszk.pl pozwala na jej rozegranie w dowolnym czasie.

Projekt kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, osób zainteresowanych historią Końskich, w tym młodzieży szkolnej, a także osób starszych. Strona jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niedowidzące). Będzie rozwijana także po zakończeniu realizacji projektu, wzbogacona o biogramy osób zasłużonych dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu, sylwetki duchownych, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, sportowców, krajoznawców.

Intencją realizujących projekt jest podjęcie współpracy z regionalistami i mieszkańcami Ziemi Koneckiej, tak aby powstała strona internetowa służyła publikacji kolejnych biogramów, co umożliwi zainteresowanym zgłębianie lokalnej historii, a przekazującym materiały osiągnięcie satysfakcji z nawiązania współpracy i przyczynienia się do wzbogacenia wiedzy o historii Ziemi Koneckiej i Konecczan.