Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Biogramy
Szukaj
Generic filters
Rok urodzenia
Rok śmierci
Pseudonim
Główna aktywność
Autor

Ciaś Jan (1915-2004)

Ciaś Jan „Kula” Cichociemny – kurier, jeden z 28 kurierów MSW do Delegatury Rządu. Urodził się w Rogowie 31 marca 1915 r., w rodzinie kamieniarza Stanisława Ciasia i Julii, z d. Kołodziejczyk. Miał starszego brata Stanisława oraz trzy siostry: Bolesławę, Aleksandrę i...

Ciaś Stanisław Józef (1911-1944)

Ciaś Stanisław Józef „Osman”, „Fiszer”, „Stanisław” vel Brogowski Stanisław Józef Ciaś urodził się 23.11.1911 r. w Rogowie. Zginął lub zmarł w nieznanych okolicznościach po aresztowaniu w Skarżysku-Kamiennej w 1944 r. Po skończeniu Szkoły Powszechnej w Rogowie...

Cieślak Marek (1959-2004)

Urodził się 22 listopada 1959 r. w Pieszycach (woj. dolnośląskie). Był synem Franciszka i Katarzyny z d. Miś. Miał rodzeństwo: siostrę Jadwigę (ur. 1960) i brata Romana (ur. 1962). W 1969 r. rodzina Cieślaków zamieszkała w Końskich. Od najmłodszych lat Marek...

Ciszek Feliks (1892-1976)

Feliks Ciszek urodził się w 1892 r. Nauki pobierał w placówce prowadzo­nej przez Polską Macierz Szkolną. Zachowana cenzura z 1907 r., promująca go z nagrodą do oddziału trzeciego, dowodzi że był dobrym uczniem. Tym sposobem, po zakończeniu nauki, Feliks stał się, jak...

Ciszek Stanisław (1896-1930)

Urodził się 20 kwietnia 1896 r. w Izabelowie k. Końskich. Jego rodzicami byli Wojciech i Marianna z Krakowiaków. Stanisław miał trzy siostry: Helenę, Mariannę i Janinę oraz dwóch braci: Wawrzyńca i Józefa. Warunki materialne rodziny były ciężkie – rodzina utrzymywała...

Ciszek Zofia (1919 – 2007)

Ciszek Zofia ”Wrzos”, „Azja” Urodziła się w Izabelowie w 1919 r., jako jedno z ośmiorga dzieci Feliksa i Florentyny Ciszków. Absolwentka koneckiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Koleżanka ze szkolnej ławy Jadwigi Kronenblum, córki żydowskiego właściciela...

Czerwińska Natalia Ludwika (1919-1997)

Urodziła się 18 grudnia 1919 r. w Niekłaniu. Posiadała wykształcenie podstawowe. W pierwszych dniach września 1939 r. została ranna podczas bombardowania stacji kolejowej w Końskich. Zajmowała się domem, pomagała rodzicom, także po wojnie, gdy rodzina przeprowadziła...

Czerwiński Bolesław (1913-1945)

Czerwiński Bolesław "Kalina", "Wir" Urodził się 16 czerwca 1913 r. w Ostrowcu (pow. opatowski). Uczeń koneckiego gimnazjum, które ukończył w 1934 r. jako wychowanek Aleksandra Orłowskiego. Przed wojną mieszkał w Bielsku. W 1937 r. mianowany podporucznikiem piechoty...

Czerwiński Jerzy (1925-1980)

Czerwiński Jerzy "Grey" Urodzony 23 stycznia 1925 r. w Końskich. W okresie II wojny światowej związany z konspiracją, członek AK, ps. „Grey”. Zaprzysiężony w 1941 r. Członek plutonu 201 zorganizowa­nego w Końskich od 1941 r. pod dowódz­twem Andrzeja Malanowicza...

Czerwiński Marian (1922-1985)

Czerwiński Marian "Socha" Urodził się 5 sierpnia 1922 r. w Końskich. W latach 1935-1939 był zastępowym w koneckim hufcu ZHP. W 1945 r. otrzy­mał świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcą­cego wystawione przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji...

Czerwiński Stefan (1884-1969)

Urodził się 15 sierpnia 1884 r. w Pisarach k. Opatowa. Był ogrodnikiem. Dwukrotnie żonaty: z Marią z d. Lech, z którą miał dwóch synów: Zygmunta i Tadeusza oraz Marianną (Marią) z d. Kujdowicz, która posiadała 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa z Wincentym...

Czerwiński Tadeusz (1910 – 1942)

Urodził się 17 lutego 1910 r. w Grocholicach k. Opatowa, w powiecie kieleckim. Ojciec Stefan (ur. 15.08.1884 r. w Pisarach) był ogrodnikiem, dwukrotnie żonaty. W czasie II wojny światowej pracował w Końskich w gospodarstwie „Pod Setką”, uprawiając dla...

Czerwiński Zygmunt (1908-1983)

Urodził się 5 kwietnia 1908 r. w Janowicach. Syn Stefana Czerwińskiego (ur. 15.08.1884 r., zm. 27.09.1969 r.) i Marii z d. Lech. Posiadał wykształ­cenie podstawowe. Poślubił Marię Czernichowską (ur. 25.02.1913 r., zm. 03.10.2006 r.), z którą...

Dębski Jan (1937 – 2007)

Gdyby los spełniał marzenia Jan Dębski zostałby dyrygentem. Muzyka poważna była jego pasją. Potrafił czytać i zapisywać nuty, komponować, grać na organach i fortepianie.  Urodził się 26 stycznia 1937 r. w Skrzyńsku, jako trzecie – najmłodsze –dziecko Andrzeja i...

Dobrzański Henryk (1897 – 1940)

Dobrzański Henryk "Hubal" Urodził się 22 czerwca 1897 r. w Jaśle, jako drugie dziecko Henryka Dobrzańskiego herbu Leliwa i Marii hrabiny Lubienieckiej.  W 1903 r. rozpoczął naukę z zakresu czteroklasowej Szkoły Ludowej, a następnie, po przeprowadzeniu się do...

Dudzik Władysław (1904 – 1993)

Urodził się 06 lutego 1904 r. w Kawęczynie (powiat konecki).  W październiku 1925 r. został powołany do czynnej służby w Wojsku Polskim. Przydzielony do 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego szeregowca w październiku 1927...

Durek Wojciech Aleksander (1888-1951)

Urodził się 23 marca 1888 r. we wsi Mała, pod Ropczycami. Był synem Franciszka i Marii z Magierów. Już od wczesnego dzieciństwa wykazywał uzdolnie­nia artystyczne w dziedzinie rzeźby i rysunku. Ukończył Szkołę Zawodową Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, wyższą Państwową...

Ejgird Bronisław (1910-1987)

Ejgird Bronisław "Molenda", "Szary" Urodził się 13 września 1910 r. w Ławrowie (pow. łucki, woj. wołyńskie). Jego dziadek Ignacy Ejgird-Szokal pochodził z rodziny szlacheckiej, z powiatu oszmiańskiego na Wileńszczyźnie. Linia Szokal Ejgird wywodzi się od Jana Ejgirda...

Fajkosz Andrzej (1927 – 2002)

Andrzej Fajkosz urodził się 18 czerwca 1927 r. w Sadku, k. Szydłowca. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Był synem Heleny (ur. w 1889 r. w Sejnach, zm. w Końskich w 1958 r.) oraz Engelberta (1897-1972), znanego krajo­znawcy i regionalisty. Do szkoły powszechnej...

Fajkosz Engelbert (1897-1972)

Urodził się 23 października 1897 r. w Karwinie na Zaolziu. Po zdo­byciu wykształcenia pedagogicznego, w 1922 r. rozpoczął pracę nau­czycielską we wsi Królewiec. Następnie kierował szkołami powszechnymi w Zaborowi­cach i w Sadku koło Szydłowca, na terenie dzisiejszego...