Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Partnerzy

W realizacji projektu „Odkoduj bohatera – tworzenie Internetowego Słownika Biograficznego Ziemi Koneckiej” wspierają nas:

Fundacja Pamięć i Niepodległość

partner merytoryczny i społeczny, wspiera pracowników wnioskodawcy w gromadzeniu materiałów źródłowych, utrzymuje nadzór merytoryczny nad opracowaniem i redakcją biogramów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej „Słownika Biograficznego Ziemi Koneckiej” i tekstów opisujących wydarzenia z historii miasta Końskie pomocnych w realizacji gry miejskiej „Odkoduj bohatera”.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

partner społeczny oferujący wsparcie rzeczowe w postaci profesjonalnego studia nagrań. Partner zrealizował nagrania audio tekstów o tematyce historycznej z dbałością o właściwą narrację lektorską, prawidłowy montaż, w formacie umożliwiającym udostępnienie ich na stronie Internetowego Słownika Biograficznego Ziemi Koneckiej.