Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Kontakt 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
telefon: 41 372 25 05
email: dyrektor@biblioteka.konskie.pl