Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Biogramy
Szukaj
Generic filters
Rok urodzenia
Rok śmierci
Pseudonim
Główna aktywność
Autor

Falkiewicz Kazimierz (1841-1917)

Kazimierz Falkiewicz urodził się 27 lutego 1841 r. w Skaryszewie. Rodzicami jego byli Franciszek i Marianna z d. Kozłowska. Kazimierz studiował trzy lata w seminarium duchownym w Sandomierzu. W 1863 r. jako jeden z pierwszych alumnów zrzucił sutannę, by wziąć udział w...

Ferdyn Tomasz (1905-1990)

Ferdyn Tomasz "Kuna" Tomasz Ferdyn urodził się 12 lutego 1905 r. w Myszkowicach, w powiecie będzińskim. Był synem Władysława. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych. Brał udział w rozbrajaniu okupantów podczas I wojny światowej. Uczestniczył w III...

Firkowska Stefania Józefa (1925-1946?)

Firkowska Stefania Józefa "Felek". Urodziła się 20.09.1925 r. Uczęszczała do 7-klasowej Szkoły Powszechnej nr 1 w Końskich. Podczas okupacji niemiec­kiej służyła jako st. strz. „Felek” w oddziale party­zanc­kim NSZ kpt. Józefa Wyrwy "Starego”. Bywała łącz­niczką i...

Firkowski Jan Adam (1921-1944)

Urodził się 31 grudnia 1921 r., syn Jana (24.12.1973-25.03.1953) i Marianny z Majsterków (13.02.1885-25.11.1974). W 1943 r. związał się z konspiracją Narodowych Sił Zbrojnych. W 1944 r. był w oddziale NSZ „Las I”, dowo­dzonym przez ppor. Stanisława Masłochę ps....

Firkowski Józef Błażej (1928-1944)

Urodził się 20 stycznia 1928 r., syn Jana (24.12.1873-25.03.1953) i Marianny z Majsterków (13.02.1885-25.11.1974). W 1943 r. zniknął z domu i z Końskich. Rodzina nie miała o nim żadnych wiadomo­ści. Przypuszczano, że nawiązał jakieś kontakty konspi­racyjne, albo że...

Firkowski Stefan (1907-1943)

Stefan Firkowski urodził się 10 kwietnia 1907 r., syn Jana (24.12.1873-25.03.1953) i Marianny z Majsterków (13.02.1885-25.11.1974). Był zastępcą sekretarza w Zarządzie Gminy i komen­dan­tem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Maleniec­kiej. Wiosną 1941 r. w Rudzie...

Fornal Michał (1934 – 2010)

Michał Fornal urodził się 3 września 1934 r., w miejscowości Głębokie, w powiecie kowelskim, w województwie wołyńskim, na terenie obecnej Ukrainy. Mieszkał tam z rodzicami do 1938 r., do czasu gdy na wschodzie nasiliły się antypolskie zachowania. Był synem...

Godlewski Zbigniew (1921-1995)

Godlewski Zbigniew "Sosna" Urodził się 21.12.1921 r. w Końskich. Był synem Stanisława i Teofili Wandy z d. Stankowskiej. Ojciec pracował w starostwie powiatowym i sejmiku powiatowym na stanowiskach urzędniczych. Ojciec został aresztowany przez Gestapo razem z synem...

Górka Zofia (1894-1957)

Górka Zofia "Aka", "Gabriela" Urodziła się 18 marca 1894 r. w Przysiekach k. Krakowa. Ojciec Andrzej Talapka był wyższym urzędnikiem kolei austriackiej i pracował jako naczelnik stacji w Przysiekach, następnie został służbowo przeniesiony do Krakowa. W 1914 r....

Gorzkowski Jerzy Kazimierz (1893-1947)

Urodził się 13 stycznia 1893 r. w Końskich. Ojciec Władysław był uczestni­kiem Powstania Styczniowego 1863 - 1864, zmarł na zesłaniu. Matka Maria z d. Mazuroska (zm. 1917 r.). Od 1905 r. uczęszczał do II Miejskiej Szkoły Handlowej w Radomiu. Maturę zdał w 1912 r. w...

Grajpel Andrzej (1927-2010)

Urodził się 16 listopada 1927 r. w Dąbrowie Górniczej jako syn Antoniego i Jadwigi z d. Rajchel. Ojciec był nauczycielem – polonistą, społecznikiem, regionalistą, zaangażowanym w korespondencje prasowe, radiowe itp. W kampa­nii wrześniowej szlak bojowy zaprowadził go...

Grajpel Zofia (1926-2010)

Grajpel Zofia "Kama" Zofia z domu Skobel, urodziła się 11 września 1926 r. w Sandomierzu. Ojciec Zofii – Zygmunt prowadził z bratem przed wojną w Sandomierzu firmę malarsko–remontową. Był zaangażowanym członkiem PPS. Matka Zofii - Marianna z d. Zając, znana była jako...

Granat Józef (1908–1990)

Urodził się 18 grudnia 1908 r. w niewielkiej wsi Drzenkowice k. Opatowa, w parafii Wszechświęte. Miał starsze rodzeństwo – Jana, Stanisława i Marię. Jego rodzice, Paweł i Anna z domu Cybula, byli rolnikami. Do 12 roku życia uczył się w szkole powszechnej w...

Heda-Szary Antoni (1916 – 2008)

Urodził się 11 października 1916 r. w Małomierzycach pod Iłżą. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Był synem Jana (rolnika) i Antoniny z Dziurów. Miał ośmioro rodzeństwa – pięciu braci i trzy siostry. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1931 r. zdał egzaminy do...

Henzell Władysław (1905 – 2002)

Henzell Władysław „Bolesław”, „Aleksander”, „Oleg” Urodził się 20 czerwca 1905 r. w Wilnie. Ojciec Wiktor był podpułkownikiem armii carskiej, pułkownikiem Wojska Polskiego. Matka Aleksandra z d. Giejsztor. Miał trójkę rodzeństwa: Jerzego, Marię – zamężna...

Jakubowski Mieczysław Kazimierz (1896-1963)

Jakubowski Mieczysław Kazimierz "Mieczysław", "Ozima" Mieczysław Jakubowski (*24.10.1896 Starzechowice; † 11.12.1963 r. Londyn) urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Rodzicami jego byli Kazimierz Ignacy (właściciel majątku Fałków, przemysłowiec – właściciel wielkiego...

Janiszewski Stanisław Jan (1921-2017)

Janiszewski Stanisław Jan „Dąb”, „Dewajtis” Syn Edmunda Stanisława Janiszewskiego i Janiny Marianny z d. Jasztal, ur. 13 października 1921 r. w Koziej Woli. Do 1932 r. mieszkał w Dyszowie, gdzie jego ojciec dzierżawił mały młyn wodny. W 1932 r. rodzina przeprowadziła...

Jankowski Jan (1915 – 1992)

Urodził się w wielodzietnej rodzinie 14 lipca 1915 r. w Ra­doszycach, w byłym województwie kieleckim. Jego rodzicami byli Antoni Jankowski i Julianna z d. Karasińska[1]. Ojciec był masarzem, miał własny zakład i sklep przy ul. Rynek w Radoszycach (obecnie stoi tam...

Jaworski Sylweriusz Andrzej (1923 – 2000)

Jaworski Sylweriusz Andrzej „Strzemię”, „Andrzej” Sylweriusz Andrzej Jaworski urodził się 30 stycznia 1923 r. w Nieświniu k. Końskich. Do wybuchu II wojny światowej ukończył pierwszą klasę w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich.  Już w listopadzie 1939...

Kacperski Bogumił Stanisław (1922 – 2001)

Kacperski Bogumił Stanisław „Frycz”, „Malina”, „Kil” Urodził się 26 marca 1922 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Ojciec Stefan Marian Kacperski był inwalidą wojennym (walczył w II Korpusie podczas I wojny światowej). W 1918 r. w bitwie pod Kaniowem został wzięty do niewoli...