Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Kosmulski Kazimierz (1912-1979)

Kazimierz Kosmulski urodził się 25 lutego 1912 r. w Przedborzu. Był synem Romana i Heleny. W Końskich ukończył szkołę podstawową, a następnie Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. św. Stanisława Kostki, zdając egzamin maturalny w 1930 r. Mieszkał w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w zabytko­wym budynku, gdzie obecnie znajduje się siedziba koneckiego Oddziału PTTK. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W Radomiu odbył aplikację sędziowską i tam pracował przez całą okupację niemiecką.

Po zakończeniu wojny powrócił do Końskich i podjął pracę w Sądzie Grodzkim. Początkowo na stanowisku asesora, a następnie sędziego. Ze względu na naciski i ingerencje czynione przez ówczesne władze do prowadzonych przez niego spraw oraz zastrzeżenia do wydawanych wyroków, zrezygnował z pełnionej funkcji. Od 1951 r. pracował jako radca prawny w wielu koneckich instytucjach i zakładach pracy, m.in. był zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Koneckich Zakładach Przemysłu Terenowego, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Koneckich Zakładach Odlewniczych.

Będąc jeszcze studentem, w 1938 r. na uczelni wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W dniu 9 grudnia 1953 r. został członkiem PTTK. Z dużym poświęceniem zaangażował się w pracę Towarzystwa. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Końskich. W latach 1963-1969 pełnił funkcję prezesa, a później, aż do śmierci w 1979 r. wiceprezesa tego oddziału. Przyczynił się do uruchomienia działalności gospodarczej, powołując Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. W roku 1969 doprowadził do pozyskania pierwszego lokalu na siedzibę oddziału. Był jednym z inicjatorów organizowania imprez turystyki motorowej, w tym Ogólnopolskich Rajdów Motorowych Odlewników i Metalowców. W okresie kierowania przez niego pracami Zarządu oddane zostały do użytku pierwsze odcinki znakowanych szlaków turystycznych na Ziemi Koneckiej. Z konsekwencją zabiegał o ochronę dóbr kultury, aktywnie uczestnicząc w pracach Komisji Opieki nad Zabytkami.

Był delegatem na Zjazd PTTK, członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie oraz przez dwie kadencje w okresie 1972-1977 członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach.

Swoimi zdolnościami organizacyjnymi, doświadczeniem życiowym i zaanga­żowaniem w działalność Towarzystwa przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju krajoznawstwa i turystyki w regionie świętokrzyskim.

Zmarł w dniu 22 lutego 1979 r. w Końskich i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka Honorowa PTTK
 • Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny”
 • Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” (1974)
 • Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
 • Złota Odznaka Odbudowy Warszawy (1950)
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (1973)
 • Srebrna Odznaka PTTK (1969)
 • Medal 100-lecia Turystyki Polskiej
 • Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Zrzeszenia Prawników Polskich” (1976)

Źródła:

 • Pasek W., Krajoznawcy Ziemi Koneckiej, Kielce-Końskie 2008.
Autor: Pasek Wojciech