Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Czerwińska Natalia Ludwika (1919-1997)

Urodziła się 18 grudnia 1919 r. w Niekłaniu. Posiadała wykształcenie podstawowe. W pierwszych dniach września 1939 r. została ranna podczas bombardowania stacji kolejowej w Końskich. Zajmowała się domem, pomagała rodzicom, także po wojnie, gdy rodzina przeprowadziła się do budynku przy ul. Pocztowej. Wyszła za Tadeusza Ławacza (18.05.1917 – 13.11.1994), mieli 4 dzieci: Elżbietę, Annę, Jacka i Zbigniewa. W latach 50. XX w. wraz z rodziną przeprowadziła się do Skarżyska-Kamiennej, gdzie mąż otrzymał zatrudnienie w zakładach metalowych. Należała do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Skarżysku-Kamiennej. 1 września 1995 r. otrzymała Odznakę Weterana Walk o Niepodległość.

Zmarła 8 stycznia 1997 r., spoczywa na cmentarzu w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza.

Źródła:

Archiwum prywatne rodziny Czerwińskich:

  • Książeczka wojskowa Stefana Czerwińskiego.
  • Legitymacja Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Natalii Ławacz.

Opracowania:

  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 1, Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej, Końskie 2004.
  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Wroniszewski J.K., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 6, Konecka księga pamięci, Końskie 2008.

Wywiady:

  • Wywiad z p. Elżbietą Kulecką, córką Natalii Ławacz – wrzesień 2018 r.

Autor: Weber Magdalena