Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Czerwiński Zygmunt (1908-1983)

Urodził się 5 kwietnia 1908 r. w Janowicach. Syn Stefana Czerwińskiego (ur. 15.08.1884 r., zm. 27.09.1969 r.) i Marii z d. Lech.

Posiadał wykształ­cenie podstawowe. Poślubił Marię Czernichowską (ur. 25.02.1913 r., zm. 03.10.2006 r.), z którą zamieszkał w Starachowicach, gdzie znalazł zatrud­nienie. Mieli dwójkę dzieci: Zofię (ur. 18 maja 1937 r.) oraz Krzysztofa (4 stycznia 1946 r.).

Powołany do wojska we wrześniu 1939 r., później internowany na Węgrzech. Po powrocie do kraju posiadał zakład samochodowy oraz prowadził usługi transporto­we. Brał czynny udział w budowie mostu w Starachowi­cach. Należał do Stowarzyszenia Transportowców, będąc członkiem komisji rewizyjnej oddziału w Kielcach; udzielał się w Związku Motorowym jeżdżąc BMW na liczne rajdy po kraju.

Zmarł 25 stycznia 1983 r.

Źródła:

Archiwum prywatne rodziny Czerwińskich:

  • Książeczka wojskowa Stefana Czerwińskiego.

Wywiady:

  • Wywiad z p. Zofią Wojewodą, córką Zygmunta Czerwińskiego – październik 2018 r.
Autor: Weber Magdalena