Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Fornal Michał (1934 – 2010)

Michał Fornal urodził się 3 września 1934 r., w miejscowości Głębokie, w powiecie kowelskim, w województwie wołyńskim, na terenie obecnej Ukrainy. Mieszkał tam z rodzicami do 1938 r., do czasu gdy na wschodzie nasiliły się antypolskie zachowania. Był synem Stanisława i Stanisławy, z domu Kupis. 

W latach 1941-1945 uczęszczał do szkoły powszechnej w Sobieniu. W roku 1953 ukończył Liceum Pedagogiczne w Końskich, a w 1977 r. dwuletni Kurs Ekonomiczny w Studium Medycyny Społecznej Centrum Medycznego KształceniaPodyplomowego w Warszawie.

W 1962 r. ożenił się z Władysławą Swat. Ze związku tego miał dwóch synów: Mariusza (ur. w 1963 r.) oraz Wojciecha (ur. w 1970 r.).

Pracował w wiejskich szkołach podstawowych, m.in. w Białaczowie i Fałkowie. W latach 1954 – 1956 odbył zasadniczą służbę wojskową. 

W 1957 r. podjął pracę zawodową w Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Końskich, pełniąc funkcję zastępcy komendanta. Od 1971 r. pracował w Zespole Opieki Zawodowej w Końskich na stano­wisku dyrektora ekonomiczno-administracyjnego, a od 1979 r. aż do emerytury w 1996 r., w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, który w tym czasie został przekształcony w Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W 1957 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Rok później złożył swoje zobowiązanie instruktorskie, zdobywając kolejno stopnie: przewodnika i podharcmistrza w 1958 r., a rozkazem Głównego Komendanta ZHP z 1 października 1961 r. harcmistrza. W dniu 22 lipca 1972 r. został harcmistrzem Polski Ludowej. Z ZHP związał całe swoje dorosłe życie. W koneckim Hufcu pełnił szereg funkcji, m.in.: członka komendy, zastępcy komendanta, członka Komisji Historycznej, przewodniczącego Komisji Instruktorskiej, przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich. 

Na początku lat 50. XX w. udało mu się ukryć i zachować skrawek zniszczonego przez władze komunistyczne sztandaru Hufca ZHP w Końskich, który przechowywany jest do dnia dzisiejszego. 

Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach dla instruk­torów. W 1958 r. wziął udział w akcji pod kryptonimem „Lato Wiejskich Drużyn”, a w 1960 r. w akcji pod kryptonimem „Miraż”, której celem była budowa ośrodka wypoczynko­wego nad rzeką Czarną Konecką w Sielpi. Miał tam swój udział w powstaniu czynnego przez cały rok Ośrodka Harcerskiego, gdzie znalazła swoją siedzibę Szkoła Instruktorska Chorągwi Kieleckiej ZHP. W ośrodku tym organizował dziesiątki biwaków, obozów i szkoleń, w tym również w ramach Międzynarodowej Akcji Letniej Głównej Komendy ZHP. Miał też duży osobisty wkład w rozwój koneckiego hufca ZHP, który wówczas prowadził wszechstronną działalność wychowawczą i gospodarczą. Do historii przeszedł sławny autokar „Wszędobylski”, który służył nie tylko harcerzom, a także szkołom i zakładom pracy w odbywaniu wycieczek krajoznawczych.

Michał Fornal był osobą mocno zaangażowaną w działalność społeczną. Był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Za zasługi w działalności społecznej i zawodowej w 1988 r. został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Końskie”. 

W 1992 r. za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki otrzymał państwową nagrodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki II stopnia. 

Michał Fornal zmarł 30 kwietnia 2010 r. w Końskich. Został pochowany na cmentarzu parafialnym. 

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1983)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1971)
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1991)
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1972) 
 • Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1974)
 • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966)
 • Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP (1986)
 • Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1968)
 • Honorowa Odznaka Ofensywy Zuchowej (1967)
 • Odznaka 80-lecia Harcerstwa na Kielecczyźnie (1992)
 • Odznaka 85-lecia Harcerstwa na Kielecczyźnie (1997)
 • Złota Odznaka im. Janka Krasickiego (1980)
 • Srebrna Odznaka im. Janka Krasickiego (1976) 
 • Złota Odznaka ZNP (1986)
 • Odznaka „Za Zasługi dla PTTK Okręgu Kieleckiego” (1971)

Źródła:

 • Kądziela M., Odeszli od nas na zawsze [w:] „Echo Dnia” z 31.10.2010r., źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/odeszli-od-nas-na-zawsze/ar/8767289 
 • Kubiec E., Michał Fornal [w:] Harcerski Słownik Biograficzny Kielecczyzny, pod red. A. Rembalskiego, Kielce 2012.
 • Wywiad z p. Wojciechem Fornalem, synem Michała Fornala – lipiec 2018.

Autor: Pasek Wojciech