Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Jakubowski Mieczysław Kazimierz (1896-1963)

Jakubowski Mieczysław Kazimierz „Mieczysław”, „Ozima”

Mieczysław Jakubowski (*24.10.1896 Starzechowice; † 11.12.1963 r. Londyn) urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Rodzicami jego byli Kazimierz Ignacy (właściciel majątku Fałków, przemysłowiec – właściciel wielkiego pieca i fabryki w Kołońcu) i Marianna, z domu Maciejczyk.

W 1909 r. podjął naukę w Warszawie – najpierw w gimnazjum filologicznym im. gen. Pawła Chrzanowskiego, następnie w gimnazjum im. hr. Jana Zamoyskiego. W okresie 1913-1915 dodatkowo pogłębiał wiedzę w ramach kursów szkolenio­wych prowadzonych przez Towarzystwo Kursów Naukowych w Warszawie (słuchacz Kolegium Humanistycznego). W 1916 r. ukończył szkołę średnią i otrzymał maturę, po czym wstąpił na wydział prawny Uniwersytetu Warszawskiego (1916-1920, łącznie 4 seme­stry). W 1921 r. przeniósł się do Poznania i tam skończył wydział prawny. W 1923 r. uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra praw.

Mieczysław Jakubowski czynnie uczestniczył w działalności tajnych stowarzyszeń młodzieży. Od 1911 r. należał do Organizacji Młodzieży Narodowej. Od stycznia do czerwca 1915 r. pełnił obowiązki sekretarza Komitetu Obywatelskiego Radomskiego z siedzibą w Warszawie przy centrali Centralnego Komitetu Obywatelskiego. W 1916 r. pełnił obowiązki prezesa towarzystwa uczniów klas wyższych szkoły im. Zamoyskiego pp. Samopomoc Koleżeńska. W okresie studiów w Warszawie był wicepre­zesem Akademickiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i członkiem Bratniej Pomocy, wiceprezesem Koła im. Mochnackiego na Uniwersytecie.

Po przeniesieniu się do Poznania był sekretarzem generalnym Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej oraz prezesem koła Młodzieży Wszechpolskiej. W 1922 r. działał jako współzałożyciel i redaktor „Akademika” w Poznaniu oraz współzałożyciel „Baltii” (Korporacji Studentów Uniwersy­tetu Poznańskiego „Baltia”).

Pierwsze dni listopada 1918 r. zastały Mieczysława Jakubowskiego w ochotniczych szeregach wojskowych w obronie Lwowa. W walkach tych odniósł rany, został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Przez styczeń i luty pełnił obowiązki sekretarza Komitetu Narodowego Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. W 1920 r. brał udział w walkach o obronę Warszawy i na Wołyniu. W trakcie urlopu akademickiego był delegatem Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej w I Ogólno­polskim Zjeździe Akademickim w Warszawie i zasiadał w Konwencie Seniorów tego zjazdu.

W 1923 r. po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra praw przeniósł się do Fałkowa, gdzie gospodarował na otrzymanych przydziałach rodzinnych w folwarku Starzechowice.

W latach 1928-1935 poseł na sejm II (Związek Ludowo-Narodowy) i III kadencji (Klub Narodowy). W sejmie brał przez rok wybitny udział w pracach Nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Śledczej powołanej do zbada­nia nadużyć przy zakupach podkładów kolejowych i budowy gmachów na osiedlu „Dyrekcja” w Chełmie [budowa osiedla „Dyrekcja” była jedną z największych inwestycji II RP].

Był działaczem Obozu Wielkiej Polski, a od 1927 r. pełnił obowiązki oboźnego na powiat konecki; był również członkiem Straży Narodowej i członkiem Wydziału Wykonawczego Obozu Młodych (1928).

Aktywny działacz Stronnictwa Narodowego (1935-1939 członek Komitetu Głównego). Współzałożyciel „Sokolni” (siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) w Końskich.

W okresie II wojny światowej należał do organizatorów konspira­cyjnej Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej (1939), następnie był skarbnikiem Zarządu Głównego SN. Z ramienia SN członek Rady Jedności Narodowej (od czerwca 1944 r.), z której ustąpił we wrześniu 1944 r., następnie wiceprezes Zarządu Głównego SN.

Aresztowany w Brwinowie przez NKWD (8 marca 1945 r.). Uczestni­czył w słynnej, udanej ucieczce z aresztu NKWD we Włochach, która miała miejsce 27 marca 1945 r.

Od 1952 r. Mieczysław Jakubowski przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii; działał m.in. jako wiceprzewodniczący Komitetu Politycznego SN na Uchodźstwie.

Źródła:

  • Kalbarczyk S., Sowieckie represje wobec polskiego podziemia niepodle­gło­ściowego w Warszawie i okolicach na przełomie 1944 i 1945 roku [w:] „Pamięć i Sprawie­dliwość” 2002, nr 2.
  • Bielecki T., Odszedł cicho, nie postrzeżony, „Myśl Polityczna” 1964, nr 1, [w:] Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, źródło: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-content?id=45344
  • Biogram Mieczysława Jakubowskiego [w:] Biblioteka Sejmowa, źródło: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000002086&find_code= SYS&local_base=ARS10
  • Grabowski W., Polskie Państwo Podziemne po upadku Powstania Warszawskiego [w:] „Podkowiański Magazyn Kulturalny” nr 52, źródło: https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr52/podziemie.htm 
  • Mieczysław Jakubowski [w:] końskie.org.pl, źródło: https://www.konskie.org.pl/2010/10/mieczysaw-jakubowski.html
  • Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie, [w:] dawnyrembertów.pl, źródło: http://www.dawnyrembertow.pl/index.php/opracowania/564-oboz-nkwd-nr-10-w-rembertowie.html
  • Wróblewski B.P., Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”, [w:] www.archiwumkorporacyjne.pl, źródło: http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-baltia/
Autor: Woźniak Krzysztof