Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Firkowski Jan Adam (1921-1944)

Urodził się 31 grudnia 1921 r., syn Jana (24.12.1973-25.03.1953) i Marianny z Majsterków (13.02.1885-25.11.1974).

W 1943 r. związał się z konspiracją Narodowych Sił Zbrojnych. W 1944 r. był w oddziale NSZ „Las I”, dowo­dzonym przez ppor. Stanisława Masłochę ps. „Lucjan”. W dniu 13 kwietnia 1944 r. w Rudzisku k. Fałkowa (pow. konecki) oddział ten został zaskoczony przez Niemców. W boju zginęło 11 partyzantów, a wśród nich strz. Jan Adam Firkowski ps. „Jurek”.

Pochowany został w zbiorowej mogile na cmentarzu w Fałkowie.

Źródła:

  • Zawadzki W., Tajemnice Diablej Góry. Historia wyklętej miłości,  Końskie 2017.
  • Bednarz I., Nazywali ją „Feluś” [w:] konskie.org.pl, źródło: https://www.konskie.org.pl/2011/03/nazywali-ja-felus.html#more
  • Bednarz I., Zbrodnia dokonana na 21-letniej łączniczce Armii Krajowej czeka na wyjaśnienie od 60 lat, [w:] echodnia.eu, źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/zbrodnia-dokonana-na-21letniej-laczniczce-armii-krajowej-czeka-na-wyjasnienie-od-60-lat/ar/8643543
  • Zawadzki W., Pamięci Stefanii, Józefa, Stefana i Jana Firkowskich [w:] Przedborski Słownik Biograficzny, źródło: http://psbprzedborz.pl/pamieci-stefanii-jozefa-stefana-i-jana-firkowskich/ [dostęp 14.06.2021]
Autor: Cichoński Ryszard