Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Falkiewicz Kazimierz (1841-1917)

Kazimierz Falkiewicz urodził się 27 lutego 1841 r. w Skaryszewie. Rodzicami jego byli Franciszek i Marianna z d. Kozłowska. Kazimierz studiował trzy lata w seminarium duchownym w Sandomierzu. W 1863 r. jako jeden z pierwszych alumnów zrzucił sutannę, by wziąć udział w Powstaniu Styczniowym. Walczył pod komendą Langiewicza w oddziale (batalionie) Dawidowicza. Czynnie uczestniczył w walkach na Świętym Krzyżu, pod Staszowem i pod Stopnicą.

Po powrocie z powstania nie wrócił do seminarium. Ukończył studia prawnicze. Był aplikantem sądu. Pracował jako kancelista sądu pokoju okręgu soleckiego oraz podsędek w Solcu nad Wisłą, w Opatowie, w Radomiu. Następnie został pisarzem hipotecznym w Końskich, na której to posadzie doczekał emerytury.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Kazimierz Falkiewicz po przepro­wa­dzonym postępowaniu kwalifikacyjnym został wprowadzony do Imiennego Wykazu Weteranów Powstań Narodowych 1831, 1848 i 1863 ROKU (Dz. Perso­nalny NR 10/1920 poz. 461). W panteonie powstańców 1863 roku, utworzonym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (mur w kw. 13 C) umieszczona jest żeliwna tabliczka upamiętniająca weterana K. Falkiewicza.

Ożenił się w 1866 r. w Odechowie – jego żoną została Aniela z domu Krukowska (zm. 1907 r. w Końskich; córka Antoniego i Józefy z Kurowieckich). Małżonkowie mieli jedno dziecko – Kazimierza Walentego (ur. 1867 r. w Solcu n/Wisłą, zm. 1900 r. w Warszawie.) W 1907 r. Kazimierz Falkiewicz zawarł ponownie związek małżeński – drugą żoną była Gabriela Józefa z d. Rychtarska.

Kazimierz Falkiewicz zmarł 12 maja 1917 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Źródła:

  • Księgi parafialne parafii Skaryszew, Odechów, Końskie, Warszawa, źródło: https://www.familysearch.org  
  • Dzieje powstania styczniowego na Kielecczyźnie. Materiały z sesji zorg. w dn.
    23 i 24 czerwca 1963 r. w Kielcach
    , Lublin 1972.
  • Kazimierz Falkiewicz [w:] Kowalczyk J., Powstanie Styczniowe 1863-1864. Miejsca Pamięci. Województwo krakowskie i sandomierskie, źródło: http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=k11
  • Kotkowski S., Seminarium duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926, Sandomierz 2010.
  • Kowalczyk J. (i in.), W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie, Kielce 2003.
  • Malicka A., Tradycja Powstania Styczniowego w Końskich, [w:] „Świętokrzyskie” 2013, wyd. spec.
Autor: Skalska Alicja