Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Firkowski Stefan (1907-1943)

Stefan Firkowski urodził się 10 kwietnia 1907 r., syn Jana (24.12.1873-25.03.1953) i Marianny z Majsterków (13.02.1885-25.11.1974).

Był zastępcą sekretarza w Zarządzie Gminy i komen­dan­tem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Maleniec­kiej. Wiosną 1941 r. w Rudzie Malenieckiej powstała  grupa Związku Odwetu, zakonspirowana w drużynie OSP  Stefana Firkowskiego. Należała do konspira­cji wojskowej Związku Walki Zbrojnej, a por. Firkowski pełnił funkcję komendanta patrolu Związku Odwetu, późniejszego Kedywu w Rudzie Malenieckiej. Po utworze­niu w listopadzie 1942 r. obwodowego Kedywu grupa stała się lokalnym patrolem dywersyjnym. We wrześniu 1943 r. został wydany przez konfidenta Gestapo i ujęty wraz z pięcioma członkami jego drużyny OSP/patrolu dywersyjnego za działalność w podziemiu. Członkowie drużyny ponieśli śmierć, a Stefan Firkowski bestialsko skatowany na posterunku żandarmerii w Radoszycach, jeszcze żywy został zakopany 23 września 1943 r. w lesie za wsią Mościska. Jego siostra Stefania kilkanaście miesięcy później przeniosła ciało do rodzin­nego grobu w Końskich.

Tablica upamiętniająca zamordowanych znajduje się na ścianie budynku remizy w Rudzie Malenieckiej. Widnieją na niej nazwiska: Stefan Firkowski (35 l.), Władysław Jurek (32 l.), Władysław Maciejczyk (23 l.), Władysław Milczarz (31 l.), Antoni Rać (32 l.), Ignacy Rudny (29 l.).

Źródła:

  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 3, Konspiracja konecka 1939-1943, Końskie 2005.
  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 5, Konspiracja konecka 1939-1945. Struktury terenowe : podobwody i placówki, Końskie 2007.
  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Wroniszewski J.K., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 6, Konecka księga pamięci, Końskie 2008.
  • Zawadzki W., Tajemnice Diablej Góry. Historia wyklętej miłości,  Końskie 2017.
  • Bednarz I., Nazywali ją „Feluś” [w:] końskie.org.pl, źródło: https://www.konskie.org.pl/2011/03/nazywali-ja-felus.html#more
  • Bednarz I., Zbrodnia dokonana na 21-letniej łączniczce Armii Krajowej czeka na wyjaśnienie od 60 lat, [w:] echodnia.eu, źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/zbrodnia-dokonana-na-21letniej-laczniczce-armii-krajowej-czeka-na-wyjasnienie-od-60-lat/ar/8643543
  • Zawadzki W., Pamięci Stefanii, Józefa, Stefana i Jana Firkowskich [w:] Przedborski Słownik Biograficzny, źródło: http://psbprzedborz.pl/pamieci-stefanii-jozefa-stefana-i-jana-firkowskich/ [dotęp 14.06.2018]
Autor: Cichoński Ryszard