Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Ferdyn Tomasz (1905-1990)

Ferdyn Tomasz „Kuna”

Tomasz Ferdyn urodził się 12 lutego 1905 r. w Myszkowicach, w powiecie będzińskim. Był synem Władysława. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych. Brał udział w rozbrajaniu okupantów podczas I wojny światowej. Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim.

Ukończył szkołę ekonomiczno-handlową w Sosnowcu. Swoją pierwszą pracę podjął w gazecie „Kurier Zagłębia” w Sosnowcu na stanowisku zecera. Następnie, by walczyć z bolszewikami, zapisał się na ochotnika do wojska. Został ranny. Powrócił do pracy. Początkowo był robotnikiem w kopalni „Saturn”, a następnie w hucie „Milowice”. Od 1926 r. swoje życie zawodowe związał z drukarniami. W 1928 r. uruchomił własną drukarnię w Czeladzi. Później pracował w Siemiano­wicach i Włoszczowie.

Podczas kampanii wrześniowej walczył m.in. pod Kockiem. W latach okupacji hitlerowskiej został przeniesiony do Końskich. Podjął współpracę z podzie­miem pod pseudonimem „Kuna” w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej.

Po 1945 r. pracował w filii Kieleckich Zakładów Graficznych w Końskich, której z czasem został właścicielem.

Od 1918 r. należał do skautingu. Po wojnie na stałe związał się z ruchem harcerskim. Był również działaczem ochotniczych straży pożarnych, pełniąc m.in. od 1957 r. funkcję członka Zarządu OSP w Końskich.

W roku 1959 wstąpił do PTTK. Organizował niezliczoną ilość imprez turystyki kwalifikowanej, głównie motorowej. Angażował się w prace nad powoła­niem w Końskich placówki muzealnej. W roku 1978 współtworzył Izbę Pamięci przy koneckim Oddziale PTTK. Po jej likwidacji przechowywał w swoim prywatnym mieszkaniu gromadzone przez lata i powierzone mu pod opiekę eksponaty.

Od 1965 r., przez kilkanaście lat był komandorem Ogólnopolskich Rajdów Samochodowo-Motocyklowych Odlewników i Metalowców.

Wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, korzystając z możliwości jaką dawało mu kierowanie własną drukarnią.

Zmarł w dniu 6 lutego 1990 r. w Końskich i tutaj został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Za pracę zawodową i działalność społeczną wyróżniony był wieloma odznaczeniami, m.in.:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Śląski Krzyż Powstańczy
  • Medal Zwycięstwa i Wolności
  • Liczne odznaki resortowe oraz honorowe wyróżnienia OSP i PTTK

Źródła:

  • Pasek W., Krajoznawcy Ziemi Koneckiej, Kielce-Końskie 2008.
Autor: Pasek Wojciech