Szukaj
Generic filters

Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Biogramy
Szukaj
Generic filters
Rok urodzenia
Rok śmierci
Pseudonim
Główna aktywność
Ciszek Feliks (1892-1976)

Ciszek Feliks (1892-1976)

Feliks Ciszek urodził się w 1892 r. Nauki pobierał w placówce prowadzo­nej przez Polską Macierz Szkolną. Zachowana cenzura z 1907 r., promująca go z nagrodą do oddziału trzeciego, dowodzi że był dobrym uczniem. Tym sposobem,...
Brykner Ludwik (1915-2002)

Brykner Ludwik (1915-2002)

Urodził się 17 maja 1915 r. w Kraśnianach (pow. postawski, woj. wileńskie). Faktycznie urodził się w Wilnie, a w Kraśnianach został ochrzczony w kaplicy majątkowej. Ojciec Bronisław Maksymilian Brykner (1884 – 1969) był malarzem...
Lambert Józef (1877 – 1968)

Lambert Józef (1877 – 1968)

Urodził się 16 listopada 1877 r. we wsi Przyborów (dawny powiatbrzeski, powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w l. 1867-1918). Jego rodzicami byli Wojciech i Katarzyna Lambertowie. Pierwsze lekcje czytania, pisania...
Kos Kazimierz (1906-1988)

Kos Kazimierz (1906-1988)

Kazimierz Kos urodził się 14 stycznia 1906 r. w Gnaszynie k. Częstochowy. Ojciec Jan Kos pracował jako górnik w pobliskiej kopalni rudy żelaza. Matka Waleria prowadziła gospodarstwo domowe. W niedługim czasie cała rodzina przeniosła się...
Górka Zofia (1894-1957)

Górka Zofia (1894-1957)

Górka Zofia „Aka”, „Gabriela” Urodziła się 18 marca 1894 r. w Przysiekach k. Krakowa. Ojciec Andrzej Talapka był wyższym urzędnikiem kolei austriackiej i pracował jako naczelnik stacji w Przysiekach, następnie został służbowo...
Fajkosz Engelbert (1897-1972)

Fajkosz Engelbert (1897-1972)

Urodził się 23 października 1897 r. w Karwinie na Zaolziu. Po zdo­byciu wykształcenia pedagogicznego, w 1922 r. rozpoczął pracę nau­czycielską we wsi Królewiec. Następnie kierował szkołami powszechnymi w Zaborowi­cach i w Sadku...