Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Zawirski Kazimierz (1911-1954)

Kazimierz Zawirski urodził się 16 marca 1911 r. we Lwowie. Jego ojciec Zygmunt (*28.09.1882 Berezowica Mała; † 02.04.1948 Końskie) odbył studia w zakresie matematyki, fizyki i filozofii na uniwersytetach we Lwowie (1901-1906), Berlinie (1909) i Paryżu (1910). Doktoryzował się w 1910 r., a w 1924 r. habilito­wał się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1924-1928 wykładał filozofię na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, w 1928 r. objął Katedrę Teorii i Meto­do­logii Nauk na Uniwersytecie Poznańskim, a w 1937 r. przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński. Był najwy­bit­niejszym wówczas polskim specjalistą w dziedzinie pogranicza fizyki i filozofii. Interesował się także zastosowaniami logiki matematycznej. W czasie II wojny światowej brał udział w tajnym naucza­niu. Matka to Kamila z d. Galotz. Kazimierz miał brata Zbigniewa.

Kazimierz Zawirski ukończył studia medyczne w 1935 r. na Uniwersy­tecie w Poznaniu. Po studiach przeszedł szkolenie wojskowe (ppor. rezerwy). W 1938 r. podjął pracę w Szpitalu Kasy Chorych w Łodzi.

31 sierpnia 1939 r. zgłosił się do wojska. Po wrześniowej klęsce trafił do oflagu, skąd został przeniesiony przez Niemców na Podhale i skierowany do walki z tyfusem. Dzięki dr. Sarneckiemu w 1942 r. został zwolniony i podjął pracę w Końskich. Szpital w Końskich był w czasie okupacji hitlerowskiej wyjątkową placówką, gdzie dosłownie wszyscy działali w konspiracji, nie wyłączając sióstr zakonnych, które pracowały jako pielęgniarki i instrumentariuszki na sali operacyjnej. Było to niewątpli­wie zasługą tutejszego szefa sanitarnego Obwodu AK, dr. Stanisława Zasackiego i współdziałającego z nim Kazimierza Zawirskiego – chirurga, a także małżeństwa lekarskiego Zamłyńskich. Ciężko rannych i chorych partyzantów umieszczano w szpitalu pod opieką zaprzysiężonych lekarzy, tj. dr. Zawirskiego i dr. Zamłyńskiego. Zgodnie z wymogami szpital zobowiązany był do prowadzenia „Księgi chorych”. W koneckim szpitalu były dwie księgi: oficjalna i fikcyjna. W księdze fikcyjnej, przeznaczonej dla okupanta wpisywano – w przypadku gdy chodziło o partyzantów – fałszywe rozpoznanie choroby i nieprawdziwe dane pacjenta. Często ranni byli „diagnozowani” jako „zakaźni”, „ofiary bandyckiego napadu rabunkowego” lub „ranni w bójkach na weselu”. Księga oficjalna prowadzona była bardzo starannie. Szpital konecki do wyzwolenia wypełniał chlubnie swoją ważną rolę.

Po wojnie dr Kazimierz Zawirski został dyrektorem Szpitala Powiato­wego w Końskich. Pełnił tę funkcję w latach 1945 – 1954. Był oddanym lekarzem, zabiegającym o dobro pacjenta i szpitala. W pamięci mieszkańców zapisał się jako wzór lekarza i człowieka, o wysokim poziomie etycznym i kompetencyjnym. Cieszył się wielkim szacunkiem, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Kazimierz Zawirski miał żonę Marię (mgr farmacji). Małżonkowie dochowali się trójki dzieci: Ewa (1940), Marek (1942), Astrid (1948).

Doktor Kazimierz Zawirski zmarł 26 grudnia 1954 r. w Końskich. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła:

  • Kazimierz Kamil Zawirski. Nota biograficzna, oprac. syn Marek Zawirski (październik 2018), mps w archiwum BPMiG Końskie.
  • Krajewski W., Zygmunt Zawirski po angielsku, „Filozofia Nauki” 1995, nr 3/3 [w:]docplayer.pl, źródło: https://docplayer.pl/20382460-Wladyslaw-krajewski-zygmunt-zawirski-po-angielsku-filozofia-nauki-3-3-97-101.html
  • Lista osób odznaczonych „Medalem 10-lecia Polski Ludowej”, [w:] prawo.pl, źródło: https://www.prawo.pl/akty/m-p-1955-99-1387,16809832.html
  • R.M., Notatka historyczna (Zygmunt Zawirski), [w:]  Informator Wydziałowy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, źródło: https://wmi.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/218227/2014-grudzien.pdf
  • Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1948, pod red. S. Konopki, Warszawa 1949 [w:] Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, źródło: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=72394
  • Teczka osobowa Kajl-Ludwisiak Halina, źródło: http://kpbc.umk.pl/Content/203177/Kajl_Ludwisiak_Halina_3568_WSK.pdf
  • Zarębski M.A., Postawa patriotyczna lekarzy ziemi świętokrzyskiej w czasie II wojny światowej, [w:] serwis informacyjny ŚIL w Kielcach, źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2012/n201208/n20120812
  • Zarębski M.A., Wywiad z dr Stanisławem Zasackim żołnierzem Września, więźniem Oświęcimia, „Eskulap Świętokrzyski” 2005 nr 10, [w:] serwis informacyjny ŚIL w Kielcach, źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2005/n200510/n20051003  
Autor: Milczarek Jolanta