Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Wiaderny Jan (1937-2021)

Jan Wiaderny urodził się 28.09.1937 r. w Wierzchowisku, w pow. opoczyńskim w rodzinie Zofii i Stanisława Wiadernych, jako najstarszy z sześciorga rodzeństwa.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, w którym uzyskał świadectwo maturalne 29.05.1957 r.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej podjął pracę w Szkole Podstawowej w Kornicy (do 27.07.1960 r.), a następnie w Szkole Podstawowej w Bedlenku (1960-1963). Jednocześnie z pracą kształcił się w Zaocznym Seminarium Nauczycielskim w Kielcach na kierunku filologia polska, które ukończył w 1967 r.

Od 01.08.1963 r. podjął pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Końskich, jako wychowawca w internacie. Dodatkowe kwalifikacje zdobył kończąc w 1964 r. zaoczny kurs kwalifikacyjny przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W 1968 r. rozpoczął studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku pedagogika ogólna, które ukończył z tytułem magistra pedagogiki w 1972 r.

Od 1968 r. pracował w Studium Nauczycielskim w Końskich, a od 15.12.1982 r. w Studium Wychowania Przedszkolnego w Końskich.

W 1976 r. został członkiem seminarium doktoranckiego pedagogiki pracy przy Instytucie Kształcenia Zawodowego w Warszawie.

Przez 61 lat (od 15.11.1959 r. do 13.10.2021 r.) był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 01.03.1967 r. do 13.12.1981 r. pracował w Zarządzie Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Końskich jako kierownik szkolenia pedagogicznego, był również instruktorem regionu (Stąporków, Mniów, Radoszyce).

W latach 1969-1980 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Końskich, a od czerwca 1980 r. do 13.12 1981 r., do ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, funkcję prezesa tego Oddziału.

Po przejściu na emeryturę (01.09.1991 r.) swoją działalność związkową kontynuował w sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Końskich.

Jan Wiaderny prowadził również aktywną działalność społeczną. Jako emeryt, przez dwie kadencje (w latach 2002-2006 i 2010-2014) był radnym Miasta i Gminy w Końskich, następnie podejmował inicjatywy w Radzie Seniorów Miasta i Gminy Końskie oraz Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Brzozowa.

Aktywnie działał w Zarządzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wrzos” w Końskich, gdzie posiadał działkę rekreacyjną.

Jako członek Zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego Mateczników Polskości w Zagnańsku przykładał wielką wagę do lokalnego patriotyzmu.

Ostatnie dwa lata przed śmiercią pochłonęła go praca nad książką „Pasje mieszkańców Adamowa z Gminy Smyków i okolic”, gdzie w historię gminy i miejscowości wplótł miłość do ziemi i tradycji wsi polskiej.

Bliskie mu były przesłania wojskowych organizacji kombatanckich, bo nade wszystko cenił mądrość historii, piękno języka polskiego, nie tylko w literaturze, ale także w życiu codziennym.

Jan Wiaderny zmarł 13.10.2021 r. Spoczywa na cmentarzu w Końskich obok swojej żony Aleksandry (24.01.1943 r. – 23.12.2020 r.).

Pani Aleksandra była nauczycielem, doskonałym organizatorem praktyk pedagogicznych i wykładowcą przedmiotów zawodowych w Studium Wychowania Przedszkolnego w Końskich. Para przeżyła wspólnie 56 lat. Państwo Wiaderni mieli dwie córki: Dorotę i Anetę oraz pięcioro wnucząt: Adama, Bartłomieja, Artura, Annę i Kingę oraz prawnuczki Laurę i Klarę.

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Złota Odznaka ZNP
  • Odznaka za 50 letnią przynależność do ZNP (2009 r.)

Źródła:

  • Wiaderny J. „Pasje mieszkańców Adamowa z Gminy Smyków i okolic” – O autorze słów kilka, s.128
  • Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Końskich (opracowała Grażyna Pluta)
  • Wikiera M., Odszedł Jan Wiaderny – pozostanie w naszej pamięci! Powiat konecki: kwartalnik społeczno-kulturalny Nr 4 (8), Końskie – 2021 – Rok II (październik-listopad-grudzień), s.14
Autor: Karina Kania