Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Stronikowski Władysław (1895-1976)

Władysław Stronikowski urodził się 26 września 1895 r. w Pieczeni. Był synem Ludwika i Anastazji z d. Chełmińskiej.

Od 22 stycznia 1945 r. do 30 czerwca 1971 r. był zatrudniony w magistracie koneckim. Od 31 stycznia 1950 r. do 10 czerwca 1950 r. był burmistrzem Końskich. Funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Końskich pełnił od 10 czerwca 1950 r. do 26 września 1960 r. W latach 60. XX w. uczestniczył jako kierownik Ośrodka Powiatowego Turystyki i Sportu w pracach nad organizacją terenów wypoczynkowych w Sielpi. Na początku lat 70. XX w. był zastępcą dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczyn­ku w Końskich.

Był niezwykle aktywnym społecznikiem. W latach 1950-1951 pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich. W dniu 29 marca 1959 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich (nr leg. 0115073). Od 1958 r. działał jako członek Komisji Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK Końskie. W latach 1965-1969 był wiceprezesem Oddziału PTTK w Końskich. W PTTK Końskie pełnił również funkcję w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Poprzez swoje działania Władysław Stronikowski w znaczący sposób przyczynił się do poprawy wyglądu miasta Końskie.

Ożenił się z Anną z domu Biegalską lub Bugalską (ur. 28.08.1899 r., zm. 15.07.1997 r., córką Mariana i Justyny z d. Nadolna). Anna Stronikowska była kasjerką w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Końskich. Małżonkowie mieli syna Zbigniewa (ur. 28.07.1926 r.; zm. 13.04.1993 r.).

Władysław Stronikowski zmarł 27 września 1976 r. w Końskich. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Źródła:

  • Akta USC Końskie.
  • Brzozowski J., Końskie wczoraj i dziś. Historia miasta na tle regionu, Warszawa 1975.
  • Cichacki T., Dębski J., Fajkosz A., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich, Końskie 2000.
  • Fajkosz A., Działalność krajoznawczo-turystyczna PTK – PTTK na Ziemi Koneckiej 1935-1985, Końskie 1985.
  • Wywiad z p. Ryszardem Ryszką, czerwiec 2018.
  • Wywiad z p. Bogdanem Faworskim, wrzesień 2018.
Autor: Nowak Mariola, Pasek Wojciech