Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Słowo wstępne

Pomysł utworzenia Biograficznego Internetowego Słownika Ziemi Koneckiej powstał po wydaniu przez Bibliotekę Publiczną w Końskich książki pt. „100 postaci na 100-lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej”. Wydano ją w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Zespół redakcyjny książki powstał spontanicznie, w związku z obchodzonym w 2018 r. jubileuszem. W jego pracach brali udział pasjonaci historii regionalnej, osoby upowszechniające wiedzę historyczną o Ziemi Koneckiej w formie artykułów prasowych, książek, portali internetowych, a także zaangażowane w działalność instytucji oraz organizacji pielęgnujących wiedzę o historii regionu. Biogramy zawarte w książce stały się osnową tego internetowego Słownika. W zaproponowanym przez zespół redakcyjny gronie znalazły się biogramy osób związanych z wojskowością, ruchem oporu, wybitni księża, prawnicy, działacze społeczni, sportowcy, krajoznawcy, lekarze, literaci, artyści oraz przedstawiciele wielu zawodów lub środowisk.

Zapewniliśmy Czytelników, że przez kolejne lata będą kontynuowane prace nad aktualizacją i uzupełnieniami tej pozycji w formie kolejnych tomów, nazwanych na roboczo Koneckim Słownikiem Biograficznym. Proponujemy jednak internetową wersję Słownika, która zapewnia aktualizację biogramów, wersję biogramu poszerzoną o dodatkowe fotografie, nieograniczoną objętościowo i czasowo. Chcielibyśmy też rozszerzyć terytorialnie nasze poszukiwania osób zasłużonych dla Ziemi Koneckiej, o obszar dawnego powiatu koneckiego z końca XIX wieku. Ówczesny powiat był rozległym obszarem: od Pilicy z Przedborzem, aż po Szydłowiec. W skład liczącego wtedy 1883 km² powiatu wchodziło 18 gmin: Bliżyn, Borkowice, Chlewiska, Czermno, Dobromierz, Gowarczów, Grodzisko (z siedzibą w Radosce), Góry Mokre, Kamienna (od 1905 r.), Końskie, Duraczów (z siedzibą w Pomykowie), Miedzierza (z siedzibą w Królewcu, potem w Smykowie), Niekłań (z siedzibą w Odrowążu), Pijanów (z siedzibą w Słupi), Przedbórz, Ruda Maleniecka, Skotniki i Szydłowiec.Mamy nadzieję, że zainteresujemy naszą inicjatywą pasjonatów historii z tego rozległego obszaru. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Biograficznego Internetowego Słownika Ziemi Koneckiej.

Cieszymy się także z faktu, że nasze starania o upowszechnienie wiedzy historycznej doceniło Muzeum Historii Polski, przyznając grant na zaprojektowanie tej strony w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”. Więcej szczegółów o naszym przedsięwzięciu opisujemy w zakładce „O projekcie”.