Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Sieroń Grzegorz Józef (1940-1994)

Urodził się 28 stycznia 1940 r. w Dorobnej Wsi. Rodzicami jego byli Józef i Marianna z d. Bielecka. Ojciec był kamieniarzem – rzeźbiarzem. Pracował przy budowach wielu kościołów, wykonując płaskorzeźby i prace wykończeniowe (ornamenty, gzymsy i in.). Wykonywał również pomniki i elementy pomników nagrobnych na cmentarzach. Jego dziełem jest kilka płaskorzeźb w katedrze w Częstochowie. Matka zajmowała się dziećmi i gospodarstwem domowym.

Grzegorz J. Sieroń po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Żarnowie kształcił się w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu (1954-1958), następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Henryka Melcera w Kaliszu (1960-1966). Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi (1972-1976).

Gruntowne wykształcenie muzyczne umożliwiło mu pracę w zawodzie organisty, nauczyciela wychowania muzycznego w szkołach podsta­wowych i w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Końskich, a także kapelmistrza.

Po ukończeniu Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej Grzegorz Sieroń od lipca 1958 r. do kwietnia 1961 r. pracował jako organista w parafii rzymskokato­lickiej w Burzeninie (woj. łódzkie) oraz jako nauczyciel religii w szkołach podstawowych (Majaczewice, Wielka Wieś, Tyczyn). Od lipca 1961 r. do paździer­nika 1968 r. był organistą w parafiach diecezji włocławskiej: Chełmce, Szadek.

Od lipca 1961 r. do sierpnia 1962 r. grał na organach w katedrze we Włocławku. Oprócz gry na organach prowadził również chóry parafialne 4-głosowe i uczył młodzież śpiewu religijnego. W 1968 r. ciężka choroba stawów zmusiła go do porzucenia zawodu organisty.

W 1969 r. założył w Końskich Społeczne Ognisko Muzyczne. Początkowo mieściło się ono w jednym z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2. Uczyli w nim m.in.: Tadeusz Amroży, Jan Drzazga, Jan Janus, Krystyna Bator. Ognisko cieszyło się wciąż rosnącym zainteresowaniem uczniów, toteż pojawiła się idea powołania do życia szkoły muzycznej w Końskich. Grzegorz Sieroń był inicjatorem tego przed­sięwzięcia. Przy współpracy z ówczesnymi władzami miasta oraz inspekto­rem wydziału kultury fizycznej i turystyki Mieczysławem Jasnosem zajął się organizacją szkoły muzycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Końskich powstała w 1978 r. Mieściła się początkowo w kilku wynajętych salach Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawo­wej nr 3. Oficjalne otwarcie w wykupionym przez władze miasta budynku nastąpiło we wrześniu 1979 r. Z powodów ideologicznych Grzegorz Sieroń nie mógł zostać dyrektorem szkoły; pracował tam jako nauczyciel w klasie fortepianu oraz nauczyciel kształcenia słuchu.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Końskich przeniesiono do budynku PSM I st., w którym wydzielono jedną salę na prowadzenie zajęć. Nauczycielem i dyrektorem SOM, aż do odejścia na emeryturę w 1989 r., pozostał G. Sieroń. Pełniąc funkcję dyrektora SOM był jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia Społecznych Ognisk Artystycznych. Poza pracą w SOM i PSM działał w ZHP jako druh drużynowy, opiekując się dziećmi i młodzieżą na obozach i biwakach. Organizował okolicznościowe koncerty i przestawienia w szko­łach, w których uczył. Jego uczniowie otrzymywali liczne nagrody i wyróż­nienia w przeglądach Społecznych Ognisk Artystycznych.

G. Sieroń zajmował się również nauczaniem muzyki w Społecznym Ognisku Muzycznym w Opocznie i Żarnowie, a w 1970 r. zaczął uczyć wychowa­nia muzycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich.

Do zawodu organisty wrócił w latach 1982 – 1985, po tragicznej śmierci organisty z parafii św. Mikołaja w Końskich Jana Kraka. W tym czasie pomagał również w prowadzeniu chóru ks. Józefowi Granatowi.

Intensywna praca i działalność muzyczna G. Sieronia nie ograni­czała się tylko do nauczania w szkołach, ponieważ w latach 70. prowadził orkiestrę Zakładów Metalurgicznych Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmo” w Końskich, a także orkiestrę strażacką w Żarnowie.

W 1989 r. z powodu choroby nowotworowej przeszedł na wcześniej­szą emeryturę.

Grzegorz Sieroń był prawdziwym entuzjastą muzyki. Zamiłowanie do muzyki zaszczepił swoim dzieciom oraz uczniom. Swoje pracowite życie zawodowe wspaniale potrafił łączyć z życiem rodzinnym. Nigdy nie prze­chodził obojętnie wobec ludzkiej krzywdy, bezinteresownie pomagając wielu osobom w ich potrze­bach. Przygotowywał również młodych organistów do tego zawodu. Wśród uczniów pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia. Wielu pamięta jego zaangażowanie i osobiste podejście do każdego z nich.

Ślady działalności Grzegorza Sieronia można odnaleźć także w dwóch pracach magisterskich poświęconych PSM I st. w Końskich oraz w książce Piotra Guldzińskiego „Życie muzyczne w Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich”.

Grzegorz Sieroń założył rodzinę – jego małżonka Jolanta pracowała jako polonistka (nauczyciel dyplomowany) w szkołach podstawowych: Wójcin, Sworzyce, Rogów, a następnie jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum oraz w liceach dla pracujących w Końskich. Obecnie działa społecznie w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej w Końskich.

Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci: Agnieszka (1980 r.), Piotr (1982 r.), Wanda (1983 r.), Monika (1984 r.), Jan (1989 r.).

Grzegorz Sieroń zmarł 16 marca 1994 r. w Końskich. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Odznaczenia i wyróżnienia:

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

Grzegorz Sieroń był wielokrotnie honorowany nagrodami i listami gratulacyjnymi przez Wojewódzki Wydział Kultury.

Autor: Sieroń Jolanta