Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Prządo Marian (1933-2015)

Marian Prządo urodził się 10 listopada 1933 r. w miejscowości Janina k. Buska-Zdroju. Był synem Franciszka i Józefy (z domu Bucka), którzy w rodzinnej wsi prowadzili gospodarstwo rolne.

Szkołę Podstawową ukończył w Kołaczkowicach. W 1951 r. został absol­wen­tem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Busku-Zdroju. W tym samym roku uczęszczał na Państwowe Kursy Nauczycielskie. W 1960 r. ukończył studia magisterskie z orientalistyki na Wydziale Filo­logicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1969 r. germanistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje pedago­giczne uzupełnił w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, uzyskując w 1987 r. specjalizację zawo­dową II stopnia.

Jego praca zawodowa związana była z dwiema szkołami: od 1 września 1951 r. do 31 sierpnia 1953 r. był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Raczy­cach (gm. Gnojno), a od 1961 r. do przejścia na emeryturę w 1996 r. nauczał języka niemieckiego w I Liceum Ogólno­kształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich.

W latach 1970-1986 był przewodniczącym powołanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach zespołu samokształceniowego nauczycieli języka niemieckiego szkół średnich, obejmującego rejon Końskich i Stąporkowa.

W latach 1977-1985 sprawował opiekę pedagogiczną nad studen­tami wyższych uczelni. Wygłaszał pogadanki i prelekcje dla rodziców w ramach pedagogizacji. W 1979 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Kielcach ustanowił go profesorem szkoły średniej.

Posiadał wyjątkową osobowość i był wyjątkowym pedagogiem, „belfrem” z powołania. Wymagającym, a zarazem wyrozumiałym. Z pasją kolekcjonował pocztówki oraz znaczki pocztowe. Był bibliofilem. Posiadał bogaty księgozbiór literatury pięknej oraz podróżniczej.

Jeszcze w czasach studenckich odbył blisko roczny staż w Chinach, gdzie uczył się języka chińskiego. Znał też w stopniu zaawansowanym esperanto, w którym prowadził korespondencję.

Współpracował z Muzeum Regionalnym PTTK w Końskich, wykonu­jąc tłumaczenia archiwalnych pism i dokumentów z języka niemieckiego na polski. W wolnych chwilach oddawał się pracy w ogródku działkowym.

Pracował indywidualnie z uczniami, udzielając płatnych i bezpłatnych korepetycji. Wychował laureatów olimpiad języka niemieckiego na szczeblu centralnym.

W życiu prywatnym ożenił się z Anną z d. Nowakowską, która zawodowo związana była z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem” w Końskich. Małżonkowie mieli trzy córki: Magdalenę (ur. 1975), Joannę (ur. 1981) i Izabelę (ur. 1984).

Marian Prządo zmarł 11 maja 2015 r. w Końskich. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Odznaczony:

  • Złotym Krzyżem Zasługi (1982)
  • Medalem 40-lecia PRL (1984)
  • Złotą Odznaką ZNP (1987)
  • Medalem Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich „Za pomoc i współpracę” (2013)

Otrzymał też wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia w pracy dydak­tycznej i wychowawczej, m.in.:

  • Nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1978)
  • Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach (1986)

oraz wielokrotnie nagrody dyrektora szkoły, w której pracował – I LO
w Końskich (1985, 1989, 1994).

Źródła:

  • Marian Prządo. Nota biograficzna, oprac. żona Anna Prządo (październik 2018) w zbiorach autora.
  • Wywiad z p. Anną Prządo, żoną Mariana Prządo – wrzesień 2018 r.

Autor: Pasek Wojciech