Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Proskurnicki Kazimierz (1923-1944)

Proskurnicki Kazimierz „Korwin”

Urodził się 19 grudnia 1923 r. w Końskich. W latach 1936-1939 był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. Będąc uczniem gimnazjum był początkowo harcerzem I KDH, a później zastępowym i przybocznym w tej drużynie. Od początku wojny związany był z pracą konspiracyjną. Zaangażo­wany był w kolportaż tajnego biuletynu „Sprawy Polskie”.

Wstępując w szeregi AK przyjął pseudonim „Korwin”. Po ukończeniu kursu podchorążych w 1943 r. został awansowany do stopnia kaprala. W 1944 r. wstąpił do oddziału „Szarego” – pluton Mieczysława Zasady „Wrzosa”. W czerwcu 1944 r. brał udział w rozbiciu więzienia w Końskich.

2 września 1944 r. był w składzie patrolu II batalionu 3 pp Legionów z 2 DP Legionów AK, który stoczył w Radoszycach bitwę z oddziałami żandarmerii niemieckiej, zabijając 22 żandarmów przy stratach własnych 2 żołnierzy. W walce polegli wówczas Kazimierz Proskurnicki „Korwin” oraz Edmund Rożnowski „Zenek”.

Po wojnie ich prochy przeniesione zostały na cmentarz w Końskich i złożone przy pomniku Partyzantów.

W kościele pw. św. Piotra i Pawła w Radoszycach znajduje się tablica upamiętniająca Kazimierza Proskurnickiego ps. „Korwin” oraz jego towarzysza broni Edmunda Rożnowskiego ps. ”Zenek”.

Odznaczony pośmiertnie:

 • Krzyżem Walecznych (1946)
 • Krzyżem Armii Krajowej (1986)
 • Odznaką Żołnierza Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego (1987)

Źródła:

Archiwum rodziny Parnowskich i Lewińskich

 • List Krystyny Parnowskiej do Jana Wroniszewskiego, Gdańsk 15.04.1988 r. Kopia udostępniona przez syna Marka Parnowskiego, w archiwum BPMiG Końskie.
 • Fotografie rodzinne.

Opracowania:

 • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 4, Konspiracja konecka 1943-1945, Końskie 2006.
 • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 5, Konspiracja konecka 1939-1945. Struktury terenowe : podobwody i placówki, Końskie 2007.
 • Polak J., Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Końskich, Końskie 1992.
 • Sasal-Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945. Kraków-Wrocław 1983.
 • Wojnakowski L., Z dala od Wykusu, Łódź-Kielce 1988.
 • Portal Myheritage.pl
 • Portal Genealogia.okiem.pl
 • Wywiad z p. Markiem Parnowskim, synem Krystyny Parnowskiej z d. Proskurnickiej – grudzień 2018 r.
Autor: Chochowska Zofia, Wróbel Agnieszka, Makówka Anna