Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Proskurnicki Emil (1891-1937)

Wanda i Emil Proskurniccy przybyli do Końskich ok. 1922 r. Mieli czworo dzieci: Zbigniewa, Danutę, Kazimierza i Krystynę. Rodzina mieszkała przy ul. Jasnej 3.

Proskurniccy wykazywali się głębokim patriotyzmem i skłonnością do najwyższych poświęceń w imię niepodległości Polski. Synowie Zbigniew i Kazimierz zapłacili najwyższą cenę za wolną ojczyznę – zginęli w walce. Bracia Wandy Proskurnickiej również zapisali się w historii walk o niepodległość, walcząc w I Brygadzie Legionów czy też pokutując za polskość na Syberii.

Emil Proskurnicki był kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 3 w Końskich oraz współzało­ży­cie­lem Towa­rzy­stwa Gimnastycznego „Sokół” (w 1922 r.). Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Został pierwszym opiekunem III KDH im. ks. Józefa Poniatow­skiego, utworzonej w Szkole Powszech­nej nr 1 w 1927 r. oraz opiekunem IV KDH im. Henryka Dąbrowskiego, powstałej w Szkole Powszechnej nr 2 w 1928 r. Angażował się w pracę z młodzieżą, przeka­zując wiedzę oraz kształtując charaktery wychowanków.

Źródła:

Archiwum rodziny Parnowskich i Lewińskich

  • List Krystyny Parnowskiej do Jana Wroniszewskiego, Gdańsk 15.04.1988 r. Kopia udostępniona przez syna Marka Parnowskiego, w archiwum BPMiG Końskie.
  • Fotografie rodzinne.

Opracowania:

  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 4, Konspiracja konecka 1943-1945, Końskie 2006.
  • Wojnakowski L., Z dala od Wykusu, Łódź-Kielce 1988.
  • Końskie – Miasto i Gmina, [w:] AK Okręg Kielce.pl, źródło:  http://akokregkielce.pl/konskie.html
  • Portal Myheritage.pl
  • Portal Genealogia.okiem.pl
  • Jedynak M., Polak J., Kalendarium Harcerstwa na Ziemi Koneckiej [w:] Hufiec ZHP Końskie, źródło: http://konskie.zhp.pl/kalendarium-harcerstwa-na-ziemi-koneckiej/
  • Wywiad z p. Markiem Parnowskim, synem Krystyny Parnowskiej z d. Proskurnickiej – grudzień 2018 r.
Autor: Chochowska Zofia, Wróbel Agnieszka, Makówka Anna