Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Proskurnicka Krystyna (1928-2006)

Proskurnicka Krystyna „Pola”

Urodziła się 30 września 1928 r. w Wólce Zychowej. W lutym 1943 r. została zaprzysiężona, a następnie przeszkolona i wyposażona w zakresie działalności sanitarnej w warunkach konspiracyjnych i bojowych Wojskowej Służby Kobiet AK. Zaprzysiężenia dokonała jej matka Wanda Proskurnicka. Do zadań „Poli” należało kompletowanie wyposażenia apteczek dla punktów sani­tarnych na terenie obwodu, wykonywanie opatrunków osobistych dla partyzantów oraz pełnienie dyżurów w czasie akcji bojowych i opieka nad rannymi.

Od 1944 r. do 15 stycznia 1945 r. przydzielona została do służby pomocniczej w wywiadzie wojskowym. Praca polegała na rozpoznawa­niu dyslokacji wojsk niemieckich stacjonujących i przejeżdżających przez Końskie, odrysowywaniu godeł jednostek i ich numerów oraz rodzaju uzbrojenia.

Po wojnie zamieszkała w 1947 r. w Gdańsku, gdzie ukończyła szkołę pielęgniarsko-położniczą i pracowała w zawodzie. Od 1983 r należała do ZBoWiD. Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach z weteranami AK, m.in. na Wykusie.

Zmarła 24 stycznia 2006 r. w Gdańsku, gdzie spoczywa na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”.

Odznaczenia:

  • Krzyż Armii Krajowej (1980)

Źródła:

Archiwum rodziny Parnowskich i Lewińskich

  • List Krystyny Parnowskiej do Jana Wroniszewskiego, Gdańsk 15.04.1988 r. Kopia udostępniona przez syna Marka Parnowskiego, w archiwum BPMiG Końskie.
  • Fotografie rodzinne.

Opracowania:

  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 4, Konspiracja konecka 1943-1945, Końskie 2006.
  • Sasal-Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945. Kraków-Wrocław 1983.
  • Wilczur J.E., Sosny były świadkami. Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982.
  • Wojnakowski L., Z dala od Wykusu, Łódź-Kielce 1988.
  • Portal Myheritage.pl
  • Portal Genealogia.okiem.pl
  • Wywiad z p. Markiem Parnowskim, synem Krystyny Parnowskiej z d. Proskurnickiej – grudzień 2018 r.
Autor: Chochowska Zofia, Wróbel Agnieszka, Makówka Anna