Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Proskurnicka Danuta (1921-1987)

Proskurnicka Danuta „Danka”

Urodziła się 3 sierpnia 1921 r. w Bolechowie. Była uczennicą gimnazjum. Należała do harcerstwa, była drużynową. W konspiracji działała od początku okupacji. Była jedną z łączniczek komendy koneckiego obwodu ZWZ. Przekazy­wała pocztę przywożoną przez kurierki z Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK komendantowi obwodu Janowi Stoińskiemu „Brzoza”, „Górski”.

Wspólnie z matką przygotowywała notatki z nasłuchu, które przekazywała za pośrednictwem Jadwigi Białeckiej „Jagi”, zespołowi redakcyjnemu biuletynu „Sprawy Polskie”. Zajmowała się również kolportażem biuletynu.

W 1940 r. zawarła związek małżeński z Marianem Lewińskim „Czarny”, „Stanisław” (1912 – 1972) – łącznikiem komendanta obwodu koneckiego i zamiesz­kała w Busku, gdzie „Czarny” został szefem wywiadu.

Od 1949 r. zamieszkała z mężem, dziećmi i matką w Sopocie, gdzie pracowała w „Domu Książki”.

Zmarła 3 lutego 1987 r.

Odznaczenia:

 • Krzyż Armii Krajowej (1980)

Źrodła:

Archiwum rodziny Parnowskich i Lewińskich

 • List Krystyny Parnowskiej do Jana Wroniszewskiego, Gdańsk 15.04.1988 r. Kopia udostępniona przez syna Marka Parnowskiego, w archiwum BPMiG Końskie.
 • Fotografie rodzinne.

Opracowania:

 • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 3, Konspiracja konecka 1939-1943, Końskie 2005.
 • Sasal-Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945. Kraków-Wrocław 1983.
 • Wojnakowski L., Z dala od Wykusu, Łódź-Kielce 1988.
 • Końskie – Miasto i Gmina, [w:] AK Okręg Kielce.pl, źródło: http://akokregkielce.pl/konskie.html
 • Portal Myheritage.pl
 • Portal Genealogia.okiem.pl
 • Jedynak M., Polak J., Kalendarium Harcerstwa na Ziemi Koneckiej [w:] Hufiec ZHP Końskie, źródło: http://konskie.zhp.pl/home/historia
 • Wywiad z p. Markiem Parnowskim, synem Krystyny Parnowskiej z d. Proskurnickiej – grudzień 2018 r.
Autor: Chochowska Zofia, Wróbel Agnieszka, Makówka Anna