Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Prezentacja Biograficznego Słownika w II LO w Końskich

Dzisiaj mieliśmy przyjemność uczestniczenia w lekcji historii i zaprezentowania Biograficznego Internetowego Słownika Ziemi Koneckiej (https://biszk.pl/) oraz gry terenowej „Odkoduj bohatera” w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Dziękujemy za zaproszenie i zorganizowania spotkania szkolnym bibliotekarkom: Annie Dąbrowie i Agnieszce Drzazdze oraz gronu pedagogicznemu Szkoły. Mamy nadzieję, że uczniowie i nauczyciele docenią treści poznawcze naszego pomysłu. Zapraszamy do edukacyjnej zabawy, rekreacji oraz do współpracy przy tworzeniu Słownika. Dziękujemy za zaproszenie!