Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Prezentacja Biograficznego Internetowego Słownika Ziemi Koneckiej podczas seminarium dla bibliotekarzy z terenu Powiatu Koneckiego.

W środę 17 listopada 2021 r. odbyło się zorganizowane przez konecką Bibliotekę Publiczną seminarium pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu koneckiego. Wśród zaproszonych gości oprócz przedstawicieli bibliotekarzy reprezentujących biblioteki gminne, mogliśmy powitać: starostę koneckiego Grzegorza Pieca, burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego, jego zastępcę Krzysztofa Jasińskiego, naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Mariana Wikierę oraz dyrektora MG Domu Kultury w Końskich Piotra Salatę. Tematem przewodnim seminarium było zaprezentowanie efektów zdobytego grantu, dzięki któremu konecka Biblioteka mogła zbudować portal historyczny pod nazwą Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej (https://biszk.pl/). Powstała również gra terenowa oparta o historię Końskich pt. „Odkoduj bohatera”. Stronę internetową oraz grę terenową przedstawili: dyrektor Biblioteki Dariusz Kowalczyk oraz Magdalena Weber z koneckiego Centrum Informacji Turystycznej. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, programu PATRIOTYZM JUTRA kwotą 9 tys. zł.