Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Prawica Marceli Kazimierz (1939 – 2017)

Urodził się 6 września 1939 r. w Warszawie jako syn Marcelego i Anny z d. Godziszewskiej. Wychowywał się w religijnej rodzinie, która po wojnie zamieszkała w Kazimierzu Dolnym. 

W dniu 6 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Kantego Lorka w Sandomierzu. Już jako młody kapłan zgłaszał gotowość pracy jako misjonarz biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu, ale ten widział go jako studenta teologii moralnej i swojego następcę w roli wykładowcy w sandomierskim seminarium. Prośbę o zgodę na wyjazd na misje biskup Gołębiowski ocenił jako chwilowy impuls w życiu i duszpaster­skim zapale młodego księdza.

Pierwszą placówkę ks. Marceli Prawica objął jako wikariusz w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie pracował pod kuratelą proboszcza ks. Marcina Popiela. Następnie, po krótkim pobycie w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku–Kamiennej, skierowany został do parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. Swoją posługą i pracą duszpasterza zyskał sobie wielkie uznanie wśród wiernych. 

W 1970 r. ks. Marceli Prawica podjął decyzję o sprawowaniu dalszej posługi kapłańskiej na misjach. W 1971 r., za zgodą biskupa Piotra Gołębiowskiego, opuścił Końskie i po okresie przygotowawczym w Wielkiej Brytanii, gdzie uczył się języka i sprawował obowiązki duchownego w polskiej parafii, wyjechał do Zambii. Od 1976 r. był misjonarzem w Ośrodku Misyjnym w Chingombe. Mimo że miejsce to zyskało sławę jednej z najtrudniejszych misji w diecezji Lusaka, pracował tam blisko 45 lat. 

Misję w 1914 r. założyli polscy jezuici. Gdy mieli ją opuścić, przejął ją ks. Prawica. Placówka posiadała przepiękną, słynną na całą Zambię szkołę średnią z internatem, szpital i kościół. Mieszkańcy uczyli się uprawy roślin – orania, siania, zbiorów i handlu. Pracowały tam siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Ciekawym etapem życia tej wspólnoty były lata, gdy w Chingombe jako emeryt osiadł arcybiskup Adam Kozłowiecki, polski jezuita. Ten legendarny misjonarz był swoistym wikariuszem ks. Prawicy przez 14 lat.

Marceli Prawica był jednym z pierwszych kapłanów diecezjalnych z Europy, który wyjechał na misje do Afryki. Przez wielu był określany jako „legenda afrykańskich misji”. 

W 2013 r. obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, odwiedził go wtedy w jego misyjnej parafii biskup Henryk Tomasik.

Końskie zostało szczególnie przez ks. Prawicę umiłowane, o czym świadczyły wielokrotne wizyty w trakcie kilkudziesięcioletniej pracy na misji w Zambii. W trakcie pobytów w Końskich, ks. Marceli Prawica zbierał ofiary na misje, odprawiał msze św., odwiedzał swoich licznych przyjaciół. 

W 2016 r. odszedł na zasłużoną emeryturę. Zamieszkał w domu księży emerytów w Radomiu, ale nie mógł tam zbyt długo odpoczywać, ponieważ wciąż chciał być aktywny. Po zaledwie pięciu miesiącach pobytu na emeryturze, jeszcze w styczniu 2017 r. wyjechał do Afryki ze słowami z Ewangelii: „kto przyłoży rękę do pługa, wstecz się nie ogląda”. 

Stan zdrowia zmusił go jednak do powrotu do Polski. Niestety, lata spędzone na Czarnym Lądzie odbiły się na zdrowiu duchownego. Miał wynisz­czony organizm, m.in. przez malarię.

Zmarł 17 września 2017 r. w Szpitalu św. Łukasza w Końskich. Został pochowany 22 września 2017 r. na cmentarzu w Końskich, w grobowcu kapłanów koneckich. Pogrzeb ks. Marcelego Prawicy był wielkim wydarzeniem, a pamięć o tym wspaniałym kapłanie ciągle jest żywa na Ziemi Koneckiej. 

Był najstarszym i najdłużej pracującym misjonarzem diecezji radomskiej.

Dnia 21 września 2017 r. Rada Miasta Końskie podjęła uchwałę o przyzna­niu ks. Marcelemu Prawicy tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

W 2018 r. biskup Henryk Tomasik poświęcił w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu aulę dedykowaną misjonarzowi ks. Marcelemu Prawicy. W auli, wyposażonej w multimedialne urządzenia, znajdują się pamiątki po misjonarzu, m.in. brewiarz oraz słownik języka angielskiego i afrykańskiego memba, a na ścianach wiszą zdjęcia z Afryki.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2008)
 • Statuetka „Zasłużony dla misji – Serce bez granic” (2014)
 • Honorowy Obywatel Miasta Końskie (2017)

Fot. Lech Lipiec

Źródła:

 • Klusek M., Odszedł w otwarte drzwi wieczności, „Tygodnik Konecki” 2017, nr 39.
 • Klusek M., Żegnamy ks. Marcelego Prawicę, legendarnego misjonarza, „Tygodnik Konecki” 2017, nr 38.
 • Kądziela M., Misjonarz ksiądz Marceli Prawica Honorowym Obywatelem Końskich. W piątek ostatnie pożegnanie [w:] echodnia.eu, źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/misjonarz-ksiadz-marceli-prawica-honorowym-obywatelem-konskich-w-piatek-ostatnie-pozegnanie/ar/12504042
 • Kądziela M., Pogrzeb ks. Marcelego Prawicy, najstarszego misjonarza diecezji radomskiej odbył się w Końskich [w:] echodnia.eu, źródło: https://echodnia.eu/radomskie/pogrzeb-ks-marcelego-prawicy-najstarszego-misjonarza-diecezji-radomskiej-odbyl-sie-w-konskich/ar/12508876
 • Niemirski Z., Nie żyje misjonarz ks. prał. Marceli Prawica [w:] radom.gosc.pl, źródło: https://radom.gosc.pl/doc/4191620.Nie-zyje-misjonarz-ks-pral-Marceli-Prawica?fbclid=IwAR0bkZrBygUaB7SsfrZ2cHbi8uchXF0ijxfBsPplldgGh8tSrZZZMFXAkmk
 • rm, Aula im. ks. Marcelego Prawicy w WSD w Radomiu, [w:] ekai.pl, źródło: https://ekai.pl/aula-im-ks-marcelego-prawicy-w-wsd-w-radomiu/
 • rm, Bp Tomasik wspomina ks. Prawicę – „legendę afrykańskich misji” [w:] niedziela.pl, źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/31212/
 • rm, Zmarł zasłużony misjonarz – ks. Marceli Prawica [w:] niedziela.pl, źródło: http://m.lublin.niedziela.pl/artykul/31176/Zmarl-zasluzony-misjonarz-%E2%80%93-ks-Marceli
 • Soria A.E., Zmarł ks. Marceli Prawica [w:] kazimierzdolny.pl, źródło: https://www.kazimierzdolny.pl/news/zmarl-ks–marceli-prawica/44361.html
 • Uchwała Nr XL/389/2017 Rady Miejskiej w Końskie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Końskie, źródło: http://umkonskie.pl/wpcontent/uploads/2017/09/uchwala_xl_389_2017.pdf
Autor: Kania Karina, Nowak Jan