Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Polak Jan (1931-2015)

Jan Polak urodził się 7 kwietnia 1931 r. we wsi Baran, w gminie Miedzierza, w powiecie koneckim. Był synem Stanisława, szlifierza w koneckich odlewniach i Natalii, z domu Kacperskiej. Żona Maria, z d. Sekuła, z zawodu księgowa, była m.in. wieloletnim członkiem ZHP i działa­czem PTTK.

W 1956 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W tym samym czasie podjął pracę w Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie pracował w Kopalni Rudy Żelaza w Stąporkowie (1964-1965), Koneckich Zakładach Odlewniczych (1965-1970), po czym podjął pracę w charakterze nauczyciela w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Końskich.

W 1980 r. został absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie uzyskując tytuł magistra elektrotechniki. Na emeryturę odszedł 30 czerwca 1990 r.

Jego pasją była historia i regionalizm. Od 15 marca 1945 r. aż do samej śmierci należał do ZHP. Był harcmistrzem, zasłużonym instruktorem Hufca ZHP Końskie. W harcerstwie pełnił szereg funkcji organizacyjnych, m.in. przez wiele lat przewodniczącego Kręgu Seniora „Łysica-Partyzant”.

W dniu 1 października 1958 r. został członkiem PTTK. Należał do Koła Miejskiego PTTK i Komisji Motorowej (1966-1980) przy koneckim oddziale PTTK. Posiadał uprawnienia organizatora turystyki oraz kierownika wycieczek szkolnych.

Z zamiłowaniem uprawiał turystykę motorową. Przez wiele lat współorgani­zował znane w całym kraju Zloty Samochodowo-Motorowe Metalowców. W 2004 r. włączył się do tworzenia ekspozycji Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej, która została przekształcona w Muzeum Regionalne PTTK. Pełnił rolę przewodnika grup szkolnych po zbiorach muzealnych.

Pisał artykuły do prasy lokalnej. Był autorem kalendarium harcerstwa na Ziemi Koneckiej oraz autorem książki „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Końskich”. Współpracował z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Końskie. Brał udział w licznych spotkaniach i prelekcjach z udziałem młodzieży.

Jan Polak zmarł 27 października 2015 r. w Końskich. Spoczywa we wspólnej mogile z żoną Marią (1930-2014) na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Między innymi posiadał:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1991)
 • Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (2000)
 • Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1995)
 • Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1988)
 • Złotą Odznakę Honorową PTTK (2005)
 • Srebrną Odznakę Honorową PTTK (2001)
 • Odznakę 25 lat w PTTK
 • Złotą Honorową Odznakę „Turysta Ziemi Koneckiej” (1996)
 • Medal Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich „Za pomoc i współpracę” (2009)

Posiadał też honorowy tytuł Seniora ZHP (1995).

Źródła:

 • Ankieta osobowa Jana Polaka działacza PTTK, w archiwum PTTK Końskie.
 • Księga ewidencyjna członków Oddziału PTTK w Końskich, w archiwum PTTK Końskie.
Autor: Pasek Wojciech