Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Pajączkowski Bolesław (1922-2003)

Bolesław Pajączkowski urodził się 7 marca 1922 r. w Warszawie. Rodzicami jego byli Ksawery i Franciszka.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1951 r.) i otrzymał nakaz pracy w Szpitalu Powiatowym w Starachowicach, gdzie specjalizował się w chirurgii pod kierunkiem prof. Tadeusza Jankowskiego. Pracując w Starachowicach uzyskał stopień specjalisty chirurgii ogólnej (w 1954 r.), a od 1956 r. pełnił funkcję zastępcy ordynatora oddziału.

Pod koniec października 1958 r. został ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w Końskich. Równocześnie, w latach 1959 – 1976 pełnił funkcję dyrektora Szpitala. Wykonywał operacje z zakresu chirurgii miękkiej, ortopedii oraz trepanacje czaszki.

Był ordynatorem surowym i wymagającym – zarówno wobec lekarzy, jak i pielęgniarek. W szpitalu spędzał całe dnie i noce; do historii przeszły wielogodzinne operacje, które zaczynały się w godzinach popołudniowych a kończyły późną nocą. Podczas jego dyrektorowania szpital konecki rozbudowano, wydzielając w nim osobną salę dla chorych ortopedycznych.

Doktor Pajączkowski zajmował się także honorowym krwiodawstwem. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Polskiego Czerwonego Krzyża do 1960 r., a od 1962 r. funkcję prezesa Zarządu Powiatowego PCK (przez dwie kadencje). Był wielkim propagatorem honorowego krwiodawstwa, pierwszym organizatorem Klubów Honorowych Dawców Krwi. Dzięki temu znacznie polepszyła się systematyczność i ilość pozyskiwanej krwi, co zabezpieczało potrzeby szpitala i funkcjonowania takich oddziałów jak chirurgia, ginekologia i in. Za swoją ofiarną pracę w PCK otrzymał w latach 1960-1981 wszystkie odznaczenia honorowe PCK. W 1989 r. jego nazwisko wpisano do księgi zasłużonych dla Polski i PCK.

Żoną jego była Krystyna Pajączkowska.

W 1987 r. przeszedł na emeryturę.

Bolesław Pajączkowski zmarł 21 stycznia 2003 r. Pozostał w pamięci współpracowników i pacjentów jako doskonały fachowiec, osoba o dużej kulturze osobistej i nienagannych manierach.

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986 r.)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (1975 r.)
  • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966 r.)
  • Odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1967 r.)
  • Odznaka „Za zasługi dla Kielecczyzny” (1969 r.)
  • Złota odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” (1978 r.)
  • Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża (IV, III, II i I stopnia; w latach 1962-1981)

W 2010 r. na skwerze przed Szpitalem Specjalistycznym im. św. Łukasza w Końskich odsłonięto tablicę upamiętnia­jącą doktora Bolesława Pajączkowskiego.

Źródła:

  • Żyli wśród nas: [odeszli… w latach 1990-2013] / pod red. Macieja Andrzeja Zarębskiego, Kielce 2013.

Autor: Szemberg Piotr