Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Białecka Teresa (1916-1996)

Białecka Teresa „Regina”, zamężna Tworzyańska.

Urodziła się w Igołomi w 1916 r. Zastępowa i druży­nowa drużyny zuchów. Łączniczka komendy obwodu AK. Już w pierwszych dniach września 1939 r. zaznaczyła swą obywatelską postawę, gotując i rozdzielając posiłki przejeżdżającym żołnierzom, rezerwistom, ewakuowanym i uciekinierom na dworcu kolejowym. Udzielała informacji, niosła pomoc rannym. Narzeczona, a później żona Bohdana Tworzyańskiego. Zamieszkała wraz z mężem w jego rodzinnym domu na Koczwarze. Matka Piotra i Bohdana.

Zmarła w 1996 r. w Końskich.

Odznaczenia:

 • Krzyż Walecznych
 • Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą i Mieczami

Źródła:

 • Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór i oprac. Marek Jedynak, Kielce–Kraków 2014.
 • Faworski B., Konecka nekropolia. Znaki czasu 1939-1945, Cz. 1, Końskie-Kielce  2011.
 • Garbacz J., Dni września 1939 na Ziemi Koneckiej, Końskie 1992.
 • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 3, Konspiracja konecka 1939-1943, Końskie 2005.
 • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Wroniszewski J.K., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 6, Konecka księga pamięci, Końskie 2008.
 • Polak J., Por. Bohdan Tworzyański harcmistrz – senior ZHP, „Tygodnik Konecki” 1997, nr 32.
 • Sasal–Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945, Kraków-Wrocław 1983.
 • Tworzyański B., Tak jak pamiętam. AK Ziemia Konecka i Nowogródzka 1939-1945, Warszawa 1995.
 • Grobonet. Końskie. Cmentarz Parafialny, źródło: https://konskie36.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=12684
 • Wywiad z p. Joanną Białecką, synową Stanisława Białeckiego „Scevoli”- lipiec 2018 r.
Autor: Kania Karina