Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Białecka Janina (1914-1989)

Białecka Janina „Janka”, zamężna Małecka.

Urodzona w Igołomi w 1914 r. Działaczka ZWZ i AK, łączniczka. Aresztowana wraz z ojcem Stanisławem i siostrami: Teresą i Marią „Dudą” nocą 1/2 listopada 1942 r. w Końskich w wyniku zdrady Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”. Uwolniona w nocy 2/3 listopada 1942 r. w wyniku akcji opanowania więzienia przez Oddział Dywersji Bojowej Obwodu AK Końskie pod dowództwem Zygmunta Wyrwicza „Cumulusa”.

Zmarła w Łodzi w 1989 r.

Źródła:

  • Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór i oprac. Marek Jedynak, Kielce–Kraków 2014.
  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 3, Konspiracja konecka 1939-1943, Końskie 2005.
  • Kacperski B., Wroniszewski J.Z., Wroniszewski J.K., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 6, Konecka księga pamięci, Końskie 2008.
  • Sasal–Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945, Kraków-Wrocław 1983.
  • Tworzyański B., Tak jak pamiętam. AK Ziemia Konecka i Nowogródzka 1939-1945, Warszawa 1995.
  • Wywiad z p. Joanną Białecką, synową Stanisława Białeckiego „Scevoli”- lipiec 2018 r.
Autor: Kania Karina