Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Arczyński Jerzy (1921 – 1982)

Urodził się 24 sierpnia 1921 r. w Końskich. Ojciec Włodzimierz był inżynierem agronomem. W latach 1920–1928 był komisarzem ziemskim w Końskich i Opocznie, następnie specjalistą w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych – wprowadził reformę rolną z 1925 r., za co został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 1936 r. Matka Zofia z d. Malinowska – z wykształcenia muzyk, nie pracowała w zawodzie.

Jerzy Arczyński maturę zdał na tajnych kompletach w 1942 r. w Końskich. W 1944 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Ziem Zachodnich działającym w podziemiu w Kielcach, które kontynuował od 1945 r. na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 1949 r. W latach 1950–1952 pracował w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Kielcach. Od 1952 r. do 1982 r. był notariuszem w Państwowym Biurze Notarialnym w Końskich. Od 1965 r. pracował jako wizytator notarialny w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach i Krakowie, a następnie w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

We wrześniu 1939 r. jako harcerz – ochotnik służył w Oddziale Obrony Narodowej (m.in. potyczka pod Przedborzem). W 1942 r. złożył przysięgę wojskową w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej. Był żołnierzem II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” w randze kaprala. Pełnił funkcje wywiadow­cze na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Opatowa. W 1942 r. poszukiwany przez Gestapo uciekł w lasy świętokrzyskie.

Od 1956 r. członek Zrzeszenia Prawników Polskich. Bezpartyjny. 

Od jesieni 1981 r. w NSZZ „Solidarność” – doradca Zarządu Regionu Świętokrzyskiego i Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych w Kielcach. W 1981 r. członek zespołu przygotowującego projekt „reprywatyzacji” i usamodziel­nienia notariatu zrealizowany w latach 90. XX wieku. 

Autor publikacji na temat obrotu nieruchomości i ustroju notariatu.

Ożenił się z Marią z d. Malik (1923 – 2008), z którą miał trzech synów: Wojciech (ur. 1947 r.), Maciej (ur. 1952 r., zm. 17.04.2002 r. w Końskich, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich), Zbigniew (ur. 1954 r., zm. 28.12.2017 r. w Warszawie, spoczywa na cmentarzu w Warszawie).

Jerzy Arczyński zmarł 28 listopada 1982 r. w Sopocie. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Przyznane odznaczenia i wyróżnienia:

  • Złoty Krzyż Zasługi 
  • Srebrny Krzyż Zasługi 

Źródła:

– Jerzy Arczyński. Nota biograficzna, oprac. syn Wojciech Arczyński (październik 2018), rps w archiwum BPMiG Końskie.

Autor: Nowak Mariola