Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Wygraliśmy grant!

Spieszymy z informacją, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego uzyskała grant z programu Patriotyzm Jutra. Wniosek pt. “Odkoduj bohatera – tworzenie Internetowego Słownika Biograficznego Ziemi Koneckiej” został złożony w ramach XIII edycji konkursu grantowego. W dniu 30 kwietnia br. okazało się, że przeszedł pozytywną ocenę zespołu oceniającego i znalazł się na liście 112 projektów, którym przyznano dotację.

Realizowane zadanie zakłada utworzenie Biograficznego Internetowego Słownika Ziemi Koneckiej w formie strony internetowej, która w sposób przejrzysty i czytelny prezentować będzie sylwetki bohaterów Ziemi Koneckiej, zaangażowanych w walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz walkę z okupantem w okresie II wojny światowej. Zawartość strony internetowej zostanie wzbogacona o nagrania audio opisujące wydarzenia z historii miasta Końskie.

Strona internetowa www.biszk.pl stanowić będzie bazę wiedzy i podstawę do organizacji gry miejskiej pn. „Odkoduj bohatera”. Gra zostanie zaplanowana i przeprowadzona na terenie Końskich, ze szczególnym uwzględnieniem odwiedzenia miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych przypominających sylwetki lokalnych bohaterów, w oparciu o materiały zebrane w Słowniku Biograficznym.

Projekt kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, osób zainteresowanych historią Końskich, w tym młodzieży szkolnej. Powstała strona internetowa będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (osoby niedowidzące) oraz wzbogacona o biogramy osób zasłużonych dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu, sylwetki duchownych, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, sportowców, krajoznawców.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego Muzeum Historii Polski jest operatorem od 2009 roku. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej.